Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-FR-3TM Meer kansen tot echt schrijven tijdens de les Frans. Hoe begin ik eraan?

Schrijven in het Frans? Wat betekent dat voor een beginnende taalgebruiker? Welke schrijfopdrachten zijn betekenisvol? Elke leraar wil graag dat zijn of haar leerlingen leerlingen op een zo correct mogelijke manierschriftelijke boodschappen kunnen formuleren. Maar hoe pak je dat aan? En welke ondersteuning mag je aanbieden? Je komt het te weten tijdens deze nascholing. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt een passende didactische aanpak in de vingers om te werken aan de doelen voor Frans schrijven. 
  • Je denkt na over betekenisvolle schrijfopdrachten en werkt deze ook uit.
  • Je stelt ondersteunende schrijfkaders op. 
  • Je denkt na over evaluatiecriteria en leert evaluatietools voor schrijftaken opstellen. 
  • Je werkt eenschrijfvaardigheidsopdracht uit om uit te proberen in de klas.  
  • Je wisselt onderling praktijkervaringen uit. 
Doelgroep:
  • Leraren die Frans geven in het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessiebespreken we een goed opgebouwde didactische aanpak van schrijven. Hierbij hebben we de nodige aandacht voor ondersteunende schrijfkaders. Aan de hand van deze informatie werken we samen praktische voorbeelden binnen een thema van de methode uit om in de klas te gebruiken. We denken na over zinvolle evaluatiecriteria en ontdekken tools om de schrijfvaardigheidsopdracht te evalueren. 

Tijdens het terugkommoment wisselen we praktijkervaringen uit te en leren we van elkaar.

Strategie en methode:

Dit is een interactieve werksessie met input en een werkmoment door de nascholer. Aansluitend bij de sessie is er een opdracht: de leraren proberen het materiaal uit in de klas. Tijdens het terugkommoment, onder leiding van de pedagogisch begeleider, wisselen de deelnemers praktijkervaringen, suggesties en materialen uit. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

De deelnemers brengen het leer-/werkboek van de methode Frans, laptop of tablet mee. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (4 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.