Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-FR-4TM Verkenning en verdieping van het leerplan Zin in leren! Zin in leven!: focus ontwikkelthema’s Frans (niveau SG)

In deze nascholing verdiept het schoolteam de kennis van de generieke doelen van het leergebied Frans in Zin in leren! Zin in leven!. Je onderzoekt als team hoe je, op basis van een krachtige didactiek, de taalontwikkeling Frans van de leerlingen stimuleert. 

Doelstellingen:

Het schoolteam

  • krijgt zicht op wat sterk Frans betekent vanuit ZILL.
  • ziet in dat het ontwikkelveld taalontwikkeling kansen biedt om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van ZILL.
  • verkent tools voor sterke didactiek Frans vanuit ZILL.
  • denkt na over en ontwerpt krachtige onderwijsarrangementen voor beter onderwijs Frans.
Doelgroep:
  • Leraren die Frans geven in het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs, op niveau SG
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de twee werksessies gaan lerarenteams verdiepend in op de doelen van talige grondhouding, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Frans. Ze verkennen een krachtige didactiek om aan deze doelen te werken.

Tussen beide sessies hoort een tussentijdse opdracht.

Strategie en methode:

Er is bijzondere aandacht voor didactiek vanuit praktijkervaringen. We bouwen de sessie?interactief op waarbij we afwisselend in grote en kleine groepen werken. We hanteren werkvormen en oefeningen die het leren van de deelnemers stimuleren.?Je werkt actief met het leerplan in de ontwikkelthema’s talige grondhouding, mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Frans in combinatie met andere ontwikkelthema’s. Je werkt via de ZILL-site met het ordeningskader en de onderliggende doelen en leerlijnen. 

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Elke deelnemer heeft het leerplan digitaal of in de vorm van het leerplanboek ter beschikking. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1: (2 vrije plaatsen)
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.