Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0DLP230014-EV-1TM ZILL-vol evalueren vanuit een brede kijk op leerlingen

Leerlingenevaluatie houdt alle leraren bezig: wat moet/mag? Wat is zinvol? Waar past leerlingenevaluatie in het geheel van onderwijsarrangementen? Hoe houd je rekening met de ontwikkeling van leerlingen? Hoe volg je die ontwikkeling onderbouwd en planmatig op? Wat zijn kwaliteitscriteria voor goede evaluatie? Hoe evalueer je gedifferentieerd? Hoe voer je hieromtrent een schooleigen beleid? Deze module biedt handvatten voor leraren in hun dagelijkse evaluatiepraktijk.

Doelstellingen:
 • Je kent de decretale verplichtingen met betrekking tot evaluatie van leerlingen, het getuigschrift basisonderwijs en het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Je hebt inzicht in de verschillende componenten van het evaluatieproces: verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren.
 • Je kan leerlingenevaluatie situeren binnen "focus" en "onderwijsarrangement".
 • Je kent de belangrijkste begrippen rond evaluatie, zoals o.a. vermeld op de prosite leerlingen evalueren.
 • Je verwerft inzicht in de aan kwaliteitsvolle leerlingenevaluatie verbonden processen, procedures en instrumenten.
 • Je denkt na over de criteria voor kwalitatieve leerlingenevaluatie en reflecteert van daaruit op de eigen evaluatiepraktijk.
 • Je maakt kennis met praktijkvoorbeelden uit de evaluatiebox.
 • Je oefent op het gebruik van de aangereikte kaders zoals kijkwijzers bij het evalueren van de eigen evaluatiepraktijk op school.
Doelgroep:
 • Team basisonderwijs
 • Buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In twee sessies zetten we schoolteams aan de hand van praktijkvoorbeelden (evaluatiebox) en vanuit een visie op breed evalueren (prosite en vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs) ertoe aan om een kwaliteitsvol evaluatiebeleid te voeren. Vanuit oefeningen met evaluatie-instrumenten en vanuit het leerplan zoeken we manieren om de ontwikkeling van elke leerling op te volgen. De oefeningen gaan in op de 4 aspecten van evalueren: verzamelen, beoordelen, handelen en communiceren.

Strategie en methode:

In verschillende oefeningen gaan we op zoek in het leerplan naar handvatten om doelgericht te evalueren. In deze algemene sessies brengen we een schoolteam op het spoor van breed evalueren vanuit het leerplan.

 • Waarom, wat, wie, wanneer, waarvoor en hoe evalueren we?
 • Hoe zet ik een doel om in een evalueerbaar doel?
 • Hoe evalueren we onderwijsarrangementen?
 • Hoe zorgen we in de evaluatie voor de 4 fasen: verzamelen - beoordelen - handelen - communiceren?
 • Hoe kijk ik breed naar leerlingen?
 • Hoe kijk ik dieper naar leerlingen en welke instrumenten kan ik daarvoor inzetten?
 • Welke eisen worden er gesteld aan een goeie evaluatie?
 • Hoe kan ik efficiënt communiceren (waaronder rapporteren)?

De oefeningen reiken bouwstenen aan voor een evaluatiebeleid.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Bij deze nascholing hoort een voortaak en een voorstel voor naverwerking. 


Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 660,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.