Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ230032-01 Auteursrechten en copyright - individugericht

Je gebruikt als leraar of personeelslid van een onderwijsinstelling wel eens een foto, afbeelding, tekst,... in een presentatie, op een website,... Tijdens dit initiatief kom je te weten wat mag en niet mag. Je leert waar je rekening moet houden met auteursrechten in een onderwijscontext.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in wat wordt bedoeld met auteursrechtelijk beschermde werken.
 • Je weet wat het algemeen wettelijk kader inhoudt met betrekking tot auteursrechten.
 • Je krijgt inzicht in welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext.
 • Je verwerft inzicht in de verschillende vergoedingssystemen (Sabam, Reprobel, Semu,...).
 • Je weet welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leerkrachten of leerlingen. Je begrijpt wie welke rechten hierop heeft.
Doelgroep:
 • Personeel van een onderwijsinstelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je gebruikt regelmatig verschillende bronnen om informatie te verzamelen. Je wil teksten, muziekfragmenten, foto's graag gebruiken in je les of delen via verschillende informatiekanalen.

Vragen die daarbij rijzen zijn:

 • Hoe kunnen bronnen correct worden gehanteerd in het licht van de huidige auteurswetgeving?
 • Welke uitzonderingen gelden er op het auteursrecht in de onderwijscontext? Welke vergoedingen moet je hier mogelijks voor betalen?
 • Wat zegt de regelgeving over materiaal gemaakt door leerkrachten en leerlingen? Wie heeft welke rechten?
Strategie en methode:

In het eerste deel wordt de geldende regelgeving toegelicht met betrekking tot auteursrechten.
In het tweede deel wordt aan de hand van een aantal casussen een aantal concrete situaties van dichterbij bekeken. Op die manier kan de aangebrachte theorie toegepast worden op praktijkvoorbeelden.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de eerste sessie ook eigen vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.

Je kunt je vragen ingeven bij inschrijving of mailen naar sarah.claeys@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Claeys Sarah
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 23 november 2023 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.