Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0WEL230011-07 Basisopleiding vertrouwenspersoon

Uw werknemers zijn de motor van uw organisatie. Maar het aantal meldingen over stress, verbaal geweld en pesten neemt toe. Daarom is het zinvol om een vertrouwenspersoon aan te stellen. In deze basisopleiding krijgen vertrouwenspersonen een scherp beeld van hun takenpakket. En leren hoe ze hun collega’s optimaal opvangen en begeleiden.

Doelgroep:
 • Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen of deze functie in de toekomst op zich zullen nemen.  
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Basisopleiding vertrouwenspersoon: wettelijk kader

Een vertrouwenspersoon heeft een duidelijk mandaat en werkt binnen een wettelijk kader. Deze moet dan ook goed weten wat er van hem of haar wordt verwacht. Daarom gaan we dieper in op:

 • psychosociale risico’s
 • interne en externe procedures bij psychosociale klachten
 • hun rol en statuut als vertrouwenspersoon

Meer voeling met de taken van een vertrouwenspersoon

We focussen op de praktijk: de opstart en begeleiding van een vertrouwensgesprek. De deelnemers oefenen daarbij op de basishouding van een ondersteunend gesprek, luistervaardigheden en het omgaan met emoties.

We belichten informele interventieverzoeken of bemiddeling tussen personen. Daarbij hebben we oog voor de verschillende facetten van een probleemsituatie, zoals de dynamiek tussen personen of binnen een groep of organisatie. De deelnemers krijgen ook concrete scenario’s die hen leren om te gaan met conflicten.

Naar een gezonde werksfeer

Geeft u uw vertrouwenspersonen alle tools in handen om hun job goed uit te oefenen? Dan bewijst u dat u de psychische gezondheid van uw werknemers ernstig neemt. Dat zorgt niet alleen voor een gezondere werksfeer, maar schept ook vertrouwen tussen organisatie en werknemers.

Na de opleiding ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Strategie en methode:

De hybride basisopleiding bestaat uit:

 • een live online kick-off (2 uur)
 • interactieve E-learningmodules met een gemiddelde doorlooptijd van 12 uur; de deelnemer ontvangt een login en heeft toegang tot het leerplatform met e-modules en ondersteunend materiaal
 • 3 contactdagen waarop ervaringen uitgewisseld en vaardigheden ingeoefend worden, en die plaatsvinden op onze opleidingslocatie; opgelet: als de coronapandemie aanhoudt, dan worden de contactdagen vervangen door live online-trainings
 • een opdracht die uitgevoerd wordt voor de 3de contactdag.

De voordelen:

 • de deelnemer is deels regisseur van deze opleiding en kan tijd- en plaatsonafhankelijk met de leerstof aan de slag
 • de deelnemer kan dus in zijn eigen tempo de E-learnings doorlopen en langer stilstaan bij de punten die voor hem meer aandacht verdienen
 • de leerstof blijft ook na de opleiding toegankelijk
 • de deelnemer komt met voorkennis naar de contactmomenten die ruimschoots de mogelijkheid bieden voor verdieping, intervisie en verdere afstemming met de lesgevers
 • de deelnemer komt – net zoals vroeger – in contact met collega-vertrouwenspersonen in zijn regio
Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De broodjeslunch en koffiepauzes zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Je behaalt een getuigschrift.

Sessies: 7 sessie(s)
Voorwaarde:

Je bent aangesteld als vertrouwenspersoon of dat komt er aan in de nabije toekomst.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 800,00 Euro
Lesgever: Biesemans Kristof
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Hybride (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 5 maart 2024
   Online sessie (kaart)
   van 09:00 tot 11:00
  • dinsdag 26 maart 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:30
  • dinsdag 23 april 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:30
  • donderdag 2 mei 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 16:30
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.