Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230039-03 Extra GOK-netwerkdag: thema kostenbeheersing (i.s.m. vzw Krijt) | 20 februari 2024 (VM)

Werken aan gelijke onderwijskansen stelt ons voor uitdagingen. Van elke school wordt immers verwacht dat ze gelijke kansen voor alle lerenden realiseert door elke leerling een passende begeleiding te bieden. Tijdens deze netwerkdag deel je praktijkervaringen en materialen over het thema kansarmoede/kostenbeheersing. Je zoekt samen met anderen naar antwoorden op je leervragen.

Doelstellingen:
 • Je verkent de bouwsteen ‘armoede’ van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • Je reflecteert over de planmatige en cyclische aanpak van je schooleigen GOK-werking.
 • Je gaat in gesprek met andere scholen over goede praktijkvoorbeelden.
 • Je krijgt inspiratie om de GOK-werking in je school te versterken.
 • Je verrijkt je eigen werking door te leren van elkaar (waar mogelijk ook niveau-overstijgend).
 • Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om vanuit deze inzichten de transfer te maken naar je eigen school.
 
Doelgroep:
 • Leerlingenbegeleiders, GOK-medewerkers en/of leraren (en hun directies) die actief meewerken aan het GOK-beleid in het secundair onderwijs.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Samen gaan we op zoek naar succesfactoren voor een beleidsmatig sterke GOK-werking, met focus op kansarmoede/kostenbeheersing. We verkennen daarbij zeker ook het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • De sessie wordt samen met de deelnemers opgebouwd, door het delen van voorbeelden, praktijkervaringen en materialen, met focus op kansarmoede/kostenbeheersing.
 • De groep zoekt ook samen naar antwoorden op de gestelde leervragen (met focus op kansarmoede/kostenbeheersing).
 • Er wordt een input gegeven vanuit vzw Krijt ‘Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs’.
Strategie en methode:
 • We zorgen voor diverse impulsen en theoretische insteken ter ondersteuning van de uitwisseling tussen de deelnemers.
 • We voorzien tijd en ruimte voor het inbrengen van leervragen en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de deelnemende scholen.
Bijkomende info:

Als voorbereiding vul je deze forms in.

 
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 19 februari 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Loobuyck Kris
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 20 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.