Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBU0BLL230051-01 Lerend netwerk: verstandelijke beperking & EMB

We vormen een netwerk rond het thema verstandelijke en ernstig meervoudige beperking bij kinderen en jongeren.

De rode draad doorheen het traject van 2023-2024 is LACCS en breinontwikkeling met als focus wat dit betekent voor onszelf en onze doelgroep.

We vertrekken telkens vanuit een inhoudelijke insteek. Na reflectie hierover maken we de koppeling naar SOOB van onze doelgroep.
Het netwerk is een plek waar teamleden thuis kunnen komen. We versterken samen de onderwijskwaliteit en doelgerichtheid op school.

Het netwerk gaat twee keer online door en één keer live om verplaatsingen te beperken en maximale participatie mogelijk te maken.

Doelstellingen:
 • Mekaar inspireren en verrijken door het uitwisselen van info, ideeën, materialen en ervaring. 
 • Kennis uitbreiden door het bespreken en delen van theoretische kaders, werkwijzen en methodes. 
 • Inzetten op ontwikkeling van handelingsplanning ifv de specifieke eigenheid van de doelgroep.
 • Intervisie met collega's met oog op het verrijken van de eigen onderwijspraktijk.
Doelgroep:

Alle teamleden die met de doelgroep werken en bereid zijn om ervaringen, kennis en materialen te delen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Vanuit de kijkwijzer EMB/EVB, inclusief de LACCS-waarden en de breinwerking, zoeken we samen antwoorden op volgende vragen:

 • Wie zijn onze leerlingen?  Wat hebben zij nodig? Hoe ga ik in interactie met onze leerlingen? Wat zijn onderliggende behoeften achter hun gedrag? Hoe organiseer ik mijn onderwijs zodanig dat zij optimale ontwikkelkansen krijgen?
 • Wat heb ik nodig als begeleider van deze doelgroep? Waar loop ik tegenaan? Wat verwacht ik van mijn collega’s?
 • Hoe kunnen we mekaar inspireren en versterken?

We komen 2 keer online samen met het netwerk, 's namiddags voorzien we intervisie vanuit casussen en leervragen die door de deelnemers worden ingebracht. 
Eén ontmoeting doen we live, hier ligt de focus op materialen en ideeën uitwisselen en van en met elkaar leren.

Strategie en methode:
 • Vanuit een verbindend moment, creëren we ruimte om ervaringen met mekaar te delen.  
 • We exploreren en verdiepen de kijkwijzer EMB/EVB en zoomen zo verder in op de SOOB van onze leerlingen. 
 • Tijdens de intervisiemomenten versterken we elkaar, geven we verder vorm aan de LACCS-waarden en vertalen die via de methodiek van handelingsplanmatig werken (HP) naar onze dagelijkse werking.
 • We zetten tenslotte in op het uitwisselen van materialen, tips & tricks en goede klaspraktijk.
Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar.  

Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies.  

Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk. 

Dit bedrag is exclusief lunch. De lunch wordt verrekend volgens reële kostprijs bij inschrijving.

We zorgen voor een deelplatform om veilig materialen te kunnen delen.

 

Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Wie inschrijft, engageert zich naar de groep en probeert zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Wie door omstandigheden toch verhinderd is, verwittigt de contactpersoon van het netwerk.

Er is een deelplatform waarop de presentatie en gebruikte materialen geplaatst worden. Wie niet aanwezig kon zijn, kan deze daar raadplegen. Op dit platform kan je ook veilig materialen delen. 


Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Loveniers Ann
Van Schelvergem Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 22 januari 2024
   Online sessie (kaart)
   van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
  • dinsdag 12 maart 2024
   Online sessie (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • maandag 27 mei 2024
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
Inschrijvingen afgesloten? - mail naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
(Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.