Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO230013-RKG-3TM Een kijkje door de ZILL-bril. Godsdienst beleven bij jonge kinderen: de doelen eenvoudig bekeken

Wil je weten hoe we de doelen voor godsdienst bij jonge kinderen gebruiken? Wil je weten hoe je ervaringen, Jezusbeelden, Bijbelverhalen en rituelen binnen je thema kunt inzetten? 

Wil je weten wat er verwacht wordt rond het inzetten van godsdienst bij jonge kinderen? Wil je met praktische materialen aan de slag? 

Dan is deze sessie iets voor jou! Dit aanbod is zowel mogelijk op een studiedag als op een personeelsvergadering. 

Doelstellingen:
  • Je krijgt zicht op het belang van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke dialoogschool. 
  • Je krijgt eenvoudige tools aangereikt om met de doelen RKG direct aan de slag te gaan.  
  • Je oefent de ontwikkelthema’s aan de hand van praktische voorbeelden. 
  • Je krijgt inzicht in de 3 impulsen: ervaringen, Jezusbeelden, Bijbelverhalen en rituelen door het hanteren van praktische materialen. 
Doelgroep:
  • Team kleuteronderwijs
  • Directies
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie frissen de kleuterteams de kennis van het ontwikkelveld RKG op. 

We verkennen de ontwikkelthema’s en de doelen met concrete voorbeelden. 

De 3 impulsen: ervaringen en belevingen, geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld en klasrituelen-feesten-vieringsmomenten worden vastgenomen met concrete voorbeelden en materialen. 

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om persoonlijke vragen te stellen en bezorgdheden te formuleren rond het werken met RKG. 

Er is afwisseling tussen input en actief uitproberen. 

Je krijgt de kans om materialen te hanteren, in te kijken en te verkennen: Leeftocht Naomi en de gebedenklapper. 

Je gaat naar huis met een frisse kijk en goesting om alles uit te proberen. 

Bijkomende info:

Voorafgaande de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 330,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.