Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO230013-RKG-04 Een koffer vol rituelen

Tijdens deze sessie maak je kennis met eenvoudige materialen die je kan inzetten als ritueel, om te vieren en om je gebedjes rijker te maken.

We koppelen Bijbelverhalen en Jezusbeelden en kijken hoe we vanuit Bijbelverhalen rituelen kunnen koppelen.

Doelstellingen:
  • Je leert het doel Rklg5 beter kennen.
  • Je maakt kennis met eenvoudige materialen om er gepaste rituelen van te maken.
  • Je oefent om rituelen te koppelen aan Bijbelverhalen, Jezusbeelden en gebedjes.
Doelgroep:
  • Leraren kleuteronderwijs
  • Directie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen het doel RKlg5 waarbij we rituelen van dichtbij bekijken.

We koppelen de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 met de insteek op rituelen, Bijbelverhalen en Jezusbeelden.

We bekijken gebedjes en rituelen.

Je krijgt een voorbeeld van het werken met een rituelenkast.

We gaan samen op verkenning met behulp van een ruim aanbod van materialen.

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om zelf een rituelenkoffer samen te stellen met concrete materialen.

Je hanteert de ZILL-tool en kijkt welke ontwikkelthema’s je kunt linken aan de gekozen rituelen.

Je kijkt bij welke Bijbelverhalen, Jezusbeelden en gebedjes je zinvolle rituelen kan inzetten.

Je krijgt de kans om materialen te hanteren, in te kijken en te verkennen: verschillende bijbelpublicaties, Leeftocht Naomi, de gebedenklapper, verschillende soorten rituelen.

Je gaat naar huis met een koffer vol rituelen.

Bijkomende info:

Voorafgaande de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

Voorafgaand krijgen de leerkrachten een lijst met materialen die ze kunnen meebrengen. 

De leerkrachten mogen een doos of koffertje meebrengen om te vullen met rituelen en ideetjes. 

Voorwaarde:

De kennis van de doelen is vereist. Het gevolgd hebben van KOEPCBA0IDO230013-RKG-03 Een kijkje door de ZILL-bril. Godsdienst beleven bij jonge kinderen: de doelen eenvoudig bekeken is daarom wel aangeraden.  

Er zijn minstens 5 deelnemers nodig om dit initiatief te kunnen laten plaatsvinden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.