Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO230013-RKG-05 Een verteltas met een Bijbelverhaal voor jou!

Wil je meer weten over hoe je concreet aan de slag gaat met Bijbelverhalen bij jonge kinderen?

Wil je zelf een Bijbelverhaal ontdekken en praktisch uitwerken voor in de klas?

Dan is deze sessie beslist een aanrader voor jou.

Doelstellingen:
  • Je raakt meer vertrouwd met het werken met Bijbelverhalen.
  • Je oefent op het ‘vertalen’ van de Bijbelverhalen om ze daarna in te zetten bij jonge kinderen.
  • Je leert een Bijbelverhaal koppelen aan ervaringen en rituelen en gaat op zoek naar eenvoudige materialen om het Bijbelverhaal te verankeren bij de jonge kinderen.
Doelgroep:
  • Leraren kleuteronderwijs
  • Directie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen het doel RKlg3 waarbij we inzetten op het verkennen, verdiepen en verwerken van Bijbelverhalen.

We koppelen de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 met de insteek op Bijbelverhalen en Jezusbeelden.

We werken aan de hand van een kijkwijzer heel concreet een (enkele) Bijbelverhalen uit.

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om aan de hand van een kijkwijzer enkele Bijbelverhalen uit te werken. Je gaat het Bijbelverhaal verkennen, beleven, verdiepen en verwerken.

Je hanteert de ZILL-tool en kijkt welke ontwikkelthema’s je kunt linken aan de Bijbelverhalen.

Je krijgt de kans om materialen te hanteren, in te kijken en te verkennen: verschillende bijbelpublicaties, Leeftocht Naomi, de gebedenklapper.

We gaan ervaringen, gebedjes, rituelen koppelen aan Bijbelverhalen.

Je gaat naar huis met een verteltas met een uitgewerkt Bijbelverhaal.

Bijkomende info:

Voorafgaande de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

Vooraf gaan de leerkrachten uit een lijst van bijbelverhalen een keuze kunnen maken om uit te werken. 

De leerkrachten mogen hun eigen bijbelpublicatie of bijbelverhaal meebrengen.  

Voorwaarde:

De kennis van de doelen is vereist. Het gevolgd hebben van KOEPCBA0IDO230013-RKG-03 Een kijkje door de ZILL-bril. Godsdienst beleven bij jonge kinderen: de doelen eenvoudig bekeken is daarom wel aangeraden.  

Er zijn minstens 5 deelnemers nodig om dit initiatief te kunnen laten plaatsvinden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.