Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCBA0IDO230013-RKG-08 Werken rond een (jaar)thema in de klas rond godsdienst

Tijdens deze sessie maak je kennis met een jaarthema voor RKG in de (kleuter)school. Tijdens deze nascholing gaan we aan de slag met verschillende thema’s die we verbinden met RKG.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in het werken met een jaarthema in de klas.
 • Je oefent de ontwikkelthema’s 2 tot en met 5 bij het uitwerken van thema’s in de klas.
 • Je krijgt inzicht in de 3 impulsen: ervaringen, Jezusbeelden, Bijbelverhalen en rituelen door ze zichtbaar te maken in je thema en je klas.
 • Je maakt kennis met Leeftocht Naomi voor jonge kinderen en oefent op het inzetten in verschillende thema’s.
Doelgroep:
 • Leraren kleuteronderwijs
 • Directie
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze sessie bekijk je je thema’s van naderbij met focus op RKG.

Je staat stil bij de verschillende ontwikkelthema’s met aandacht voor de ervaringen, Bijbelverhalen en Jezusbeelden en rituelen.

Je verkent leeftocht Naomi voor jonge kinderen en krijgt de kans om de leeftochten te koppelen aan eigen thema’s.

Je werkt concreet aan thema’s met heel wat materialen die je kan verkennen.

Strategie en methode:

Je krijgt de kans om (enkele)thema’s praktisch uit te werken met de nadruk op ervaringen, Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen.We hanteren de ZILL-tool en kijken welke ontwikkelthema’s je kan linken.

Je maakt gebruik van de leeftochten Naomi, de gebedenklapper en praktische materialen die ter beschikking worden aangeboden tijdens de sessie. Je kan ook gebruik maken van eigen leermiddelen van de school: prentenboeken, godsdienstmethodes, bijbels, gebedenklapper;…

Bijkomende info:

Voorafgaande de sessie zal er nog een mail gestuurd worden met de nodige materialen en documenten die gebruikt worden tijdens de sessie. Er zal duidelijk aangegeven worden wat er moet afgedrukt worden. 

De leerkrachten gaan vooraf enkele thema’s kunnen doorgeven waarrond we dan gaan werken. 

De leerkrachten mogen dan zelf materialen uit hun klas meebrengen die we dan kunnen koppelen.  

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

De kennis van de doelen is vereist. Het gevolgd hebben van KOEPCBA0IDO230013-RKG-03 Een kijkje door de ZILL-bril. Godsdienst beleven bij jonge kinderen: de doelen eenvoudig bekeken is daarom wel aangeraden.  

Er zijn minstens 5 deelnemers nodig om dit initiatief te kunnen laten plaatsvinden.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 7 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • maandag 11 september 2023 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • dinsdag 12 september 2023 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Theologisch en Pastoraal Centrum (Afgelast)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • maandag 25 september 2023 van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
DOd Hasselt (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Afgelast)
  • donderdag 5 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.