Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0DGL230052-01 Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’: Basissessie

Ondertussen bereikt de onderwijshervorming het vijfde jaar. In het vijfde jaar vallen vaak de meeste studiewissels in de loop van het schooljaar en C-attesten te noteren. Deze vaststelling roept ons op om de reflectie over de leerlingenstromen op school intenser te maken zodat we proactief kunnen inzetten om leerlingen zo snel mogelijk goed te oriënteren. Leerlingen zo snel mogelijk op de juiste plaats, bijna een garantie dat zowel de leerprestaties als het welbevinden van alle betrokkenen, ook het lerarenteam, de hoogte inschieten. Binnen de Databistro werken we met enkele onderzoeksvragen rond succesvolle oriëntering die ertoe doen om het succes van onze studieloopbaanbegeleiding conform de opdracht van de modernisering te monitoren. We stellen in de basissessie alle bouwstenen voor die in dit proces kunnen worden ingezet en geven aan hoe we op maat van de school het reflectieproces vorm kunnen geven. We hebben immers nood aan een sterk reflecterende leerkracht om de onderwijsleerpraktijk te versterken. Binnen de Databistro kunnen hier sterke stappen vooruit worden gezet. Voor wie in 21-22 niet deelnam aan de basissessie, is deze sessie een noodzakelijke eerste stap.

Doelstellingen:
 • Je begrijpt het voorgestelde onderzoek om het succes van de oriëntering binnen het vernieuwde studieaanbod te monitoren.
 • Je reflecteert over de stappen om een reflectieproces op school vorm te geven.
 • Je kan het belang van dit onderzoek argumenteren aan het lerarenteam.
 • Je krijgt inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden die we aanbieden in dit proces en stelt een nascholingstraject op maat samen.
Doelgroep:
 • Onderwijskundige leiders (directeurs en anderen)
 • Medewerkers betrokken bij de aansturing van de onderwijsloopbaan
 • Medewerkers die de datageletterdheid in het lerarenteam versterken
 • Leerkrachten die hun datageletterdheid via onderzoek over leerlingenstromen willen versterken
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de basissessie

 • exploreren we het voorontwerp van een praktijkonderzoek
 • verkennen we de mogelijke stappen van het reflectieproces op school en het ondersteuningsaanbod binnen het traject

Concrete onderzoeksvragen:

 1. In welke mate is de advisering na het tweede jaar correct?
 2. In welke mate zijn de basisopties in het tweede jaar evenwaardig?
 3. In welke mate is de perceptie van de studierichtingen in de tweede en derde graad evenwaardig?
 4. In welke mate was de inschatting in de loop van het eerste trimester in het derde en/of vierde in 2022-23 juist?
 5. Welke studierichtingen van de tweede graad zijn gevoeliger voor heroriëntering tussen het derde en het vierde jaar of tussen het vierde en vijfde jaar?
 6. In welke mate zijn de leerlingen die doorstromen even succesvol dan de leerlingen die instromen?

De methode om de nodige datasets voor dit onderzoek te maken, wordt aangeboden. Hierbij worden de mogelijkheden van de nieuwe DataWijzer geïntegreerd. Er is nog een technische sessie voor wie verdere ondersteuning wenst.

Strategie en methode:

We kiezen voor een voorgestructureerd praktijkonderzoek. Je kan dit verder schooleigen maken of snelheid maken door aan de slag te gaan met het voorstel. Op het einde van de sessie voorzien we de mogelijkheid om in een breakoutroom met anderen uit te wisselen. Dit laatste is facultatief.  

Bijkomende info:

Deze sessie vormt de verplichte basis van een hele set extra initiatieven in het kader van het traject: Databistro ‘succesvol oriënteren binnen de modernisering SO’ - Schrijf je ook in voor de andere modules!

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Er is geen voorkennis nodig voor deze sessie, wel is deze sessie een voorwaarde om aan de andere sessies van traject databistro te kunnen deelnemen.

We mikken met dit traject op de uitvoering van een praktijkonderzoek op school, liefst samen met leerkrachten. Het is een goed idee om deel te nemen met verschillende mensen van je team.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Debbaut Bart
Impens Kristine
Witters Conny
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 18 september 2023 van 14:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 26 september 2023 van 09:00 tot 11:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.