Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230057-02 Lerend netwerk: gelijke onderwijskansen (GOK) 2 - secundair onderwijs

Tijdens dit initiatief deel je praktijkervaringen en materialen over het thema kansarmoede/kostenbeheersing. Je zoekt samen met anderen naar antwoorden op je leervragen.

Doelstellingen:
 • Je verkent de bouwsteen ‘armoede’ van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • Je reflecteert over de planmatige en cyclische aanpak van je schooleigen GOK-werking.
 • Je gaat in gesprek met andere scholen over goede praktijkvoorbeelden.
 • Je krijgt inspiratie om de GOK-werking in je school te versterken.
 • Je verrijkt je eigen werking door te leren van elkaar.
 • Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om vanuit deze inzichten de transfer te maken naar je eigen school.
Doelgroep:
 • Leerlingenbegeleiders, GOK-medewerkers en/of leraren (en hun directies) die actief meewerken aan het GOK-beleid in het secundair onderwijs.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Samen gaan we op zoek naar succesfactoren voor een beleidsmatig sterke GOK-werking, met focus op kansarmoede/kostenbeheersing. We verkennen daarbij zeker ook het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • De sessie wordt samen met de deelnemers opgebouwd, door het delen van voorbeelden, praktijkervaringen en materialen, met focus op kansarmoede/kostenbeheersing.
 • De groep zoekt ook samen naar antwoorden op de gestelde leervragen (met focus op kansarmoede/kostenbeheersing).
 • Er wordt een input gegeven vanuit vzw Krijt ‘Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs’.
Strategie en methode:
 • In deze netwerkdag voorzien we heel wat impulsen en theoretische insteken voor een optimale uitwisseling.
 • Tijdens dit initiatief is er zeker ook ruimte voor het inbrengen van leervragen en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de deelnemende scholen.
Bijkomende info:
 • Je brengt, waar mogelijk, schooleigen voorbeelden/materialen mee (bv. projecten rond kostenbeheersing …).

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Indien je reeds hebt deelgenomen aan een vorige volgt geen nieuwe factuur. Anders word je alsnog € 20,00 aangerekend.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Je hebt basiskennis van het GOK-decreet en de vertaling ervan in je school en/of scholengemeenschap.
 • Als opfrissing van deze basiskennis bekijk je de webinar (terug te vinden op Regelgeving (katholiekonderwijs.vlaanderen)).

Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Hoste Peter
Bogaerts Werner
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1:
  • dinsdag 27 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
kOsh A (Inschrijven afgesloten)
Ieperstraat 5
2200 Herentals (Kaart)
 • Reeks 2: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 26 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.