Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230056-03 NETWERKDAG: Gelijke onderwijskansen met focus op kostenbeheersing (i.s.m. vzw Krijt)

Tijdens dit initiatief deel je praktijkervaringen en materialen over het thema kansarmoede/kostenbeheersing. Je zoekt samen met anderen naar antwoorden op je leervragen.

Doelstellingen:
 • Je verkent de bouwsteen ‘armoede’ van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • Je reflecteert over de planmatige en cyclische aanpak van je schooleigen GOK-werking.
 • Je gaat in gesprek met andere scholen over goede praktijkvoorbeelden.
 • Je krijgt inspiratie om de GOK-werking in je school te versterken.
 • Je verrijkt je eigen werking door te leren van elkaar (waar mogelijk ook niveau-overstijgend).
 • Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om vanuit deze inzichten de transfer te maken naar je eigen school.
Doelgroep:
 • Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en/of leraren (en hun directies) die actief meewerken aan het GOK-beleid in het lager onderwijs.
 • Leerlingenbegeleiders, GOK-medewerkers en/of leraren (en hun directies) die actief meewerken aan het GOK-beleid in het secundair onderwijs.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Samen gaan we op zoek naar succesfactoren voor een beleidsmatig sterke GOK-werking, met focus op kansarmoede/kostenbeheersing. We verkennen daarbij zeker ook het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
 • De sessie wordt samen met de deelnemers opgebouwd, door het delen van voorbeelden, praktijkervaringen en materialen, met focus op kansarmoede/kostenbeheersing.
 • De groep zoekt ook samen naar antwoorden op de gestelde leervragen (met focus op kansarmoede/kostenbeheersing).
 • Er wordt een input gegeven vanuit vzw Krijt ‘Samenwerken aan kansrijk en betaalbaar onderwijs’.
Strategie en methode:
 • In het eerste deel van deze netwerkdag voorzien we heel wat impulsen en theoretische insteken, die de uitwisseling in het tweede dagdeel verder ondersteunt.
 • Tijdens dit initiatief is er zeker ook ruimte voor het inbrengen van leervragen en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de deelnemende scholen.
 • We hebben daarbij oog voor de specifieke noden en toepassing van de regelgeving in beide contexten (lager en secundair onderwijs): we voorzien in een gedifferentieerd aanbod.
Bijkomende info:
 • Als voorbereiding noteer je je leervraag/-vragen in https://forms.office.com/e/pxbVRyu5D8.
 • Je brengt, waar mogelijk, schooleigen voorbeelden/materialen mee (bv. projecten rond kostenbeheersing …).
 • Schrijf ook in voor onze netwerkdagen met focus op data, GOK-plannen en taal.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
 • Je hebt basiskennis van het GOK-decreet en de vertaling ervan in je school en/of scholengemeenschap.
 • Als opfrissing van deze basiskennis bekijk je de webinar (terug te vinden op Regelgeving (katholiekonderwijs.vlaanderen)).

Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 30 april 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Mertens Sara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 7 mei 2024 van 09:00 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.