Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PLSDCSO0LSD230013-NED-01 Zuurstof voor lezen en schrijven in de eerste graad a- en b-stroom

Dit is een delend en lerend netwerk waarin de beginners kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen om dan samen met de gevorderden samen te werken aan materialen voor in de praktijk en praktijkvoorbeelden te delen;

Doelstellingen:
 • Lees- en schrijfvaardigheid van taalzwakke leerlingen in de eerste graad a- en b-stroom bevorderen om meer kansen op toekomstig studiesucces te creëren.
 
Doelgroep:
 • Leraren Nederlands eerste graad secundair onderwijs: eerste graad (b-stroom en a-stroom) 

Enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit is een delend en lerend netwerk waarin de starters in het netwerk kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs voor taalzwakke leerlingen. We werken samen met collega’s een planmatige en procesgerichte aanpak uit in een actieplan van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands + transfer naar de andere vakken. We zoeken daarna, samen met collega's die de voorbije jaren het netwerk volgden, naar mogelijkheden om onze meest taalzwakke leerlingen nog beter te ondersteunen en om onze taalsterkere leerlingen verder uit te dagen. Daarna volgt op aanvraag verdere ondersteuning op maat van je school door de begeleider.

Strategie en methode:

Vier dagdelen voor beginners zie reeks 1 (voor starters die nog geen netwerk lezen en schrijven volgden);
twee dagdelen voor gevorderden zie reeks 2 (voor gevorderden die al aan een netwerk lezen en schrijven deelnamen):

 • Sessie 1 voor starters: kennismaken met wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden rond wat werkt in lees- en schrijfonderwijs gericht op groei van alle leerlingen. (vanuit de zone van de naaste ontwikkeling).
 • Sessie 2 voor starters: samen met collega’s een planmatige en procesgerichte aanpak uitwerken in een actieplan (op maat van de eigen schoolcontext) van lees- en schrijfvaardigheid binnen de lessen Nederlands + transfer naar de andere vakken: beginsituatie analyseren strategische en operationele doelen formuleren tijdspad uitwerken.
 • Sessie 3 voor gevordenden: samenwerken aan materialen en lesson study om de leerlingen van de eerste graad nog vaardiger te maken in taal.
 • Sessie 4 voor gevordenden: deelmoment van goede praktijkideeën of -voorbeelden. 
Bijkomende info:

Dit bedrag is inclusief lunch.

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Extra tijd willen besteden tijdens dit trimester om lees- en schrijfvaardigheid te trainen bij de leerlingen in de eerste graad. Je engageert je om deel te nemen aan elke sessie. Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 26,50 Euro
Lesgever: Axters Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Afgelast)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 28 maart 2024 van 14:00 tot 17:00
  • dinsdag 16 april 2024 van 09:30 tot 12:30
  • maandag 13 mei 2024 van 10:00 tot 16:00
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • maandag 13 mei 2024 van 10:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.