Aanmelden
Laden…

Even geduld...

INDKACA0ICT110012 - III-Eng DA - Engels da-finaliteit

Professionaliseringstraject voor de implementatie van het leerplan derde graad. Via deze leeromgeving ondersteunen wij jou bij de realisatie van jouw leerplan.

Doelstellingen:

Als vakbegeleiding zetten we in op blended leren om jou te ondersteunen bij de realisatie van jouw leerplanDat betekent dat we jou professionaliseren via een leerpad dat bestaat uit:

 • zelfstandige sessies: je volgt zelf of met je team de sessie digitaal op een moment dat jou past.
 • contactmomenten: je overlegt deze met je vakbegeleider, dit kan zowel live als digitaal.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De opbouw van het leerpad verloopt als volgt:

 • 1 inleiding bij de leerplannen van de derde graad: je verkent zelfstandig of in team het vormingsconcept, het leerplanconcept, de uitgangspunten en de structuur van de leerplannen.
 • 2 een basissessie met aandacht voor:
  | visie van het leerplan
  | inhoud van het leerplan
  | verschil met de oude leerplannen
  | samenhang met verwante leerplannen
 • 3 één of meerdere verdiepende sessies

We wensen je een aangename verkenning.

Bijkomende info:
 • Indien reeds data van contactsessies gekend zijn, kan je je inschrijven voor een datum naar keuze.
 • Indien er nog geen data voor contactsessies voorhanden zijn of de sessies zijn volzet, meld je aan en we houden je op de hoogte wanneer er data worden gelanceerd.
 • Deelname aan digitale contactsessies is kosteloos.
 • Deelname aan fysieke contactsessies kost € 5,00.
 • Van zodra je effectief toegang hebt, kan je leerpaden waarvoor je hebt ingeschreven, bekijken via: https://leeromgeving.katholiekonderwijs.vlaanderen
Voorwaarde:

Je dient je eerst aan te melden op het juiste leerpad van Engels om toegang te krijgen tot de leeromgeving.

In deze module kan je vervolgens dan de datum kiezen van de sessie waar ze samen worden voorgesteld.

Enkel inschrijven in deze sessie geeft geen toegang tot de respectievelijke leerpaden.

Had je je al aangemeld in het schooljaar 2022-2023 dan dien je dit niet opnieuw te doen. De toegang blijft geldig.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 2 oktober 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Delbaere Johan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.