Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0BSZ230074-18 Intervisie antennepersonen identiteit WVL - sessie 2

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zorgt voor een stevige praktijkgerichte input over het onderwerp en faciliteert het proces van de intervisie onder de aanwezigen. 

Deze intervisie gaat over het beleidsdomein identiteit voor een bestuur. 

Doelstellingen:

De doelstellingen van deze intervisie zijn:

 • De doelstellingen en de thema’s komen in eerste instantie vanuit de groep
 • Overleg, intervisie en uitwisseling over het beleidsdomein identiteit
 • Informeren, bijvoorbeeld over komende initiatieven, documentatie
 • Reflectie over bepaalde thema’s
 • Inspiratiemoment om de eigen werking uit te bouwen
 • Netwerk – band creëren tussen besturen
 • Input voor het regionaal overleg identiteit/Katholieke Dialoogschool.
Doelgroep:

Bestuurders of leidinggevenden belast met bestuurstaken van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

- Welkom en bezinning

- Terugblik op de voorbije intervisiemomenten:

A/ Huidige stand van zaken rond de dialoognota met onder meer de presentatie aan de coördinerende directeurs (bao en SO) en input rond diversiteit op de tweedaagse directies SO

B/ Huidige stand van zaken denksporen rond het vak R.K. Godsdienst

- Inhoudelijk intervisiemoment: “Samen nadenken rond enkele beleidsthema’s”  

1/ Gezamenlijke reflectie over de ondersteuning van besturen rond het beleidsdomein identiteit.

 2/ In dialoog rond enkele actuele topics.

 - Relevant nieuws vanuit het beleidsdomein identiteit

- Continuering van deze intervisiegroep - onderwerpen voor het volgende intervisiemoment? Rondvraag

- Inspiratiemoment

- Netwerkmoment

Strategie en methode:

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die van en met elkaar willen leren. Intervisie heeft als doel om deskundiger te worden in je professioneel handelen en daarvoor doet men een beroep op collega’s om mee te denken over persoon- en functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Uitgangspunt hierbij is het ontwikkelingsgerichte denken en werken. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Intervisie is een gestructureerde vorm van leren onder gelijken.

 • Mensen gaan elkaar onderling raadplegen over werk gerelateerde cases.
 • Men maakt gebruik van een afgesproken structuur om rond die cases met elkaar in gesprek te gaan
 • Men loopt met elkaar een ervaringsgericht leerproces gericht op het ontvangen van concrete tips om te komen tot verbredend en verdiepend inzicht over het eigen professioneel handelen.
De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.  

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 10

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. 

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 5 maart 2024 inschrijven en tot en met zondag 3 maart 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Depré Rik
Goudenhooft Ward
Quaghebeur An
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 6 maart 2024 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.