Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES0FBI230075-03 Financiële geletterdheid – Aan het werk: het kunnen interpreteren en managen van financiële informatie

Tijdens dit initiatief maak je kennis met enkele belangrijke financiële ratio's die je informatie verschaffen over de financiële gezondheid van je schoolbestuur en de mate waarin je veilig kunt investeren.

Doelstellingen:

Je versterkt je kennis over de jaarrekening, financiële ratio's, financiële gezondheid van een onderwijsvzw en de financiële gevolgen van investeringen en het analyseren en bespreken van financiële informatie.

Doelgroep:
  • Bestuurders.
  • Directies.
  • Financieel verantwoordelijken van schoolbesturen.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Managen van een balans, berekening en interpretatie van de begrippen cashflow, horizontale en verticale analyse, liquiditeit, solvabiliteit inclusief nettobedrijfskapitaal, nettobedrijfskapitaalbehoefte en nettokaspositie, autofinancieringsmarge, rentabiliteit, toegevoegde waarde, aantal dagen leveranciers- en klantenkrediet.

Strategie en methode:

De berekeningen worden gemaakt op de eigen meest recente versie van de jaarrekening. Er is ruimte voor inbreng van de deelnemers.

Bijkomende info:

Deelnemers gebruiken de meeste versie van hun eigen jaarrekening zoals gepubliceerd op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Er zijn minimum 11 deelnemers nodig om deze vorming te laten plaatsvinden.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers hebben een basiskennis boekhouding. 


Voor dit initiatief mogen maximum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 19 maart 2024 inschrijven en tot en met zondag 17 maart 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Baens Jurgen
Vanhee Christophe
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 20 maart 2024 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.