Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPBES1WOO230077-01 Basisopleiding inkoopbeleid en overheidsopdrachten

Deze basisopleiding dient om de deelnemers kennis te laten maken met wat overheidsopdrachten zijn, zodat ze wegwijs geraken binnen deze materie en er zelfstandig aan de slag kunnen.

Doelstellingen:
  • De belangrijkste begrippen en concepten binnen overheidsopdrachten kunnen situeren en begrijpen. 
  • De belangrijkste stappen die een overheidsopdracht aflegt begrijpen. Van bestek tot gunning en uitvoering.
Doelgroep:
  • Bestuurders, directies en leidinggevenden, verantwoordelijken inkoopbeleid van een onderwijsinstelling verbonden aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Sinds 1 juli 2013 vallen de inrichtende machten onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten. Tijdens deze opleiding willen we dieper ingaan op wat dit betekent en hoe we een overheidsopdracht tot een goed einde brengen. We willen in deze opleiding dieper ingaan op de complexiteit van de overheidsopdrachtwetgeving, maar ook om het inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen. Met deze opleiding willen we niet alleen ingaan op de theorie, maar ook tools aangeven om dit zelf uit te voeren.

De opleiding bestaat uit een inleiding in de wetgeving overheidsopdrachten en een kritische evaluatie van het inkoopbeleid van een onderwijsvzw.

Stefanie Gryson en Els de Smaele, Juristen overheidsopdrachten bij DOKO geven deze inleiding tot de wetgeving overheidsopdrachten. Ze vertrekken vanuit de theorie om dan hun praktische ervaring aan te plakken. Er wordt interactief gewerkt met de nodige praktijkvoorbeelden.

Er wordt vanuit een geïntegreerd voorbeeld gewerkt met aandacht voor de vragen en bekommernissen van de deelnemers.

Strategie en methode:

De deelnemers inzicht te laten krijgen in de materie, dit aan de hand van interactief lesgeven. De deelnemers krijgen ook handvaten mee, zoals tips waar ze modelcontracten en wetgeving kunnen vinden.

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de start van deze opleiding vragen of casussen bezorgen aan de organisator. De spreker heeft tijdens de vorming en de vragenronde aandacht voor de gestelde vragen.

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar info.doko@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

Minimum aantal deelnemers om door te laten gaan: 15

Deze vorming wordt voorzien voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

Herwerking - actualisering.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 1 mei 2024 inschrijven en tot en met maandag 29 april 2024 uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: De Smaele Els
Gryson Stefanie
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
  • Reeks 1:
    • donderdag 2 mei 2024 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.