Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBA0DLP230103-01 Lerend netwerk: probleemoplossend denken in de kleuterklas en in de 1ste graad basisonderwijs. Ook dat nog?

Hoe zorg je als leraar dat je kleuters en leerlingen 1ste graad van de lagere school wiskundige problemen kunnen oplossen? Hoe leer je hen redeneren, een strategie bedenken, een oplossingsweg kiezen? Hoe leer je leerlingen wiskundige en logische redeneringen opbouwen, uitwerken en verwoorden? Hoe werk je met hen aan de wiskundige doelen uit het ontwikkelthema logisch en wiskundig denken? Genoeg vragen voor een leerrijk, praktijkgericht en probleemoplossend netwerk!

Doelstellingen:

• Je kan een invulling geven aan het begrip probleemoplossend denken.
• Je ziet in dat probleemoplossend denken een fundamenteel deel van sterk wiskundeonderwijs is.
• Je kan aangeven welke doelen in ZILL aanzetten tot probleemoplossend denken.
• Je ontdekt kansen tot probleemoplossend denken in de eigen wiskundeleermiddelen.
• Je ontwikkelt de vaardigheid om het probleemoplossend denken te integreren in je klaspraktijk

Doelgroep:

Leraren & zorgleraren kleuteronderwijs en eerste graad lager onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

• Vanuit de leeruitkomst van het OV WD gaan we in op antwoordgericht en probleemoplossend wiskundeonderwijs.
• We gaan op zoek in het leerplan ZILL welke doelen via het probleemoplossend denken aan bod komen. We reiken concrete handvatten en praktijkvoorbeelden aan.
• We kijken kritisch naar onze wiskundeleermiddelen en speel- en leerhoeken, zoeken waar het probleemoplossend denken al aangereikt wordt en waar we (extra) kansen zien tot probleemoplossend denken.
• Tussen de sessies door ga je zelf aan de slag en in de eerstvolgende sessie is er ruimte voor een reflectiemoment.

Strategie en methode:

Na de kennismaking en het overlopen van de doelen van het netwerk en de verwachtingen van de leraren, starten we met een zeer beknopte input rond de antwoordgerichte en probleemoplossende wiskunde-aanpak. We zoomen dieper in op de uitdaging van het probleemoplossend denken aan de hand van het werkmateriaal dat de leraren meebrengen. We inspireren elkaar met praktijkvoorbeelden.

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Gelieve onderstaande zaken mee te nemen a.u.b.:

Leerplan: digitaal of op papier
Ordeningskader van ZILL
Schrijfmateriaal
Eigen wiskundeleermiddelen (handleiding en werkboek): digitaal of op papier

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

• Je engageert je om deel te nemen aan het volledige lerend netwerk van 3 sessies (3 halve dagen).
• Je engageert je om tussentijdse opdrachten uit te voeren in je klas en/of om de leerlingen te observeren in de klas.
• Je deelt deze materialen met elkaar via een digitale tool of op papier.
• Je wisselt ervaringen met elkaar op een vlotte manier uit.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Loodts Anne
Bruneel Iris
Meeusen Hildegard
Depraetere Jan
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • donderdag 19 oktober 2023 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 23 november 2023 van 09:00 tot 12:00
  • donderdag 18 januari 2024 van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Centrum d'Abdij (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 9 november 2023 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 18 januari 2024 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • donderdag 22 februari 2024 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.