Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230041-03 Netwerk voor leerlingenbegeleiders

Ben je als leerlingenbegeleider op zoek naar collega's om ervaringen uit te wisselen? Ga je graag in gesprek met collega's over concrete casussen vanuit je eigen praktijk? Wil je je kennis verdiepen over prangende thema's zoals omgaan met moeilijk gedrag, langdurig zieke leerlingen,  ... Dan is dit delend netwerk zeker iets voor jou. 

 

Doelstellingen:

Je maakt kennis en blijft up-to-date met de huidige regelgeving zorg-en kansenbeleid. Je gaat in op de actuele problematieken op de werkvloer. Je bestudeert casussen, om samen tot verrijkende inzichten te komen.

Je verwerft via oefeningen verdiepende kennis over de M-cirkel, handelingsgericht werken, het zorgcontinuüm, …

Doelgroep:

Leerlingenbegeleiders, opvoeders, studiemeesters, ondersteunend personeel, GOK-coördinatoren, coördinatoren, directie in het gewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je deelt je eigen praktijkervaring en -kennis met elkaar.

Je onderzoekt je eigen praktijkvragen.

Je krijgt inhoudelijke vorming rond jouw vragen en noden.

Per dagdeel vertrekken we vanuit één focus:

  •  Sessie 1: beleid langdurig zieke leerlingen
  • Sessie 2: handelingsgericht werken Strategie en methode:
  • Intervisie rond jouw casuïstiek.
  • Gesprekstechnieken inoefenen. 
  • Korte, inhoudelijke vorming. 
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 3 december 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Blaton Begga
D'haenen Roselien
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 4 december 2023 van 13:30 tot 16:30
    • dinsdag 20 februari 2024 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.