Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPLER0BLL230125 Tweedaagse Verbindend schoolklimaat: hoe, wat, waarom?

Scholen staan voor grote uitdagingen: moeilijk te begrijpen gedrag, grote diversiteit, pesten, klagende ouders… Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een preventief en positief antwoord bieden: herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat.
Inzetten op een verbindend schoolklimaat is een proactief beleid voeren op sociaal-didactisch terrein dat preventief werkt tegen pesten, conflicten, moeilijk begrijpbaar gedrag, radicalisering en polarisering. Leerlingen worden niet losgelaten in een verbindende school. Ook niet wanneer het fout loopt.
Of het nu gaat over leerlingengedrag of een zwaar conflict, de verbindende school zal conflicten steeds herstelgericht benaderen. De principes van een verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken zijn toepasbaar in alle scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Uiteraard zullen zij vertaald moeten worden naar de concrete schoolsituatie, het schoolteam, de leerlingenpopulatie en de ouders. Belangrijk is dat de deelnemers aan het nascholingsproject bereid zijn om hun huidig schoolklimaat en het sanctioneringsbeleid onder de loep te nemen en dit te toetsen aan de kaders die vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden aangeboden.

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met bestaande kaders over verbindend schoolklimaat, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, burgerschap… op basis van de inhoud van het fundament verbindend schoolklimaat en de bouwsteen welbevinden op school van het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs, bouwen aan een school voor iedereen.
 • Je zult de aangeboden kaders verbinden met het bestaande beleid rond welbevinden, relatiebeleid en burgerschap op je school. Daarnaast neem je het orde- en tuchtbeleid van je school kritisch onder de loep en je toetst het aan de elementen van het fundament. Je bekijkt de pijnpunten en stuurt bij waar nodig.
 • Je neemt de doelstellingen van het funderend leerplan (so) en de persoonsgebonden ontwikkeling (ZILL) met betrekking tot verbindend schoolklimaat kritisch onder de loep. Je bekijkt samen met je collega’s welke doelen aansluiten bij de inhouden van het fundament Verbindend schoolklimaat en hoe je deze via elementen uit de nascholing kunt realiseren.
 • Je weet welke ingrediënten binnen de eigen school aanwezig zijn en welke nog nodig zijn om te evolueren naar een verbindende school. Je stelt samen met de andere deelnemers langetermijnplanning op om dit realiseren.
 • Je weet wat een proactieve cirkel is en je kunt er zelf één organiseren in je klas.
 • Je weet wat verbindende communicatie is en je kunt de principes toepassen in gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders.
 • Je kunt een herstelgesprek voeren bij kleinere conflicten.
 • Je leert via het verandermodel van Knoster (1991) hoe je verbindend schoolklimaat (i.c. een relatiebeleid) in je school kan implementeren.
Doelgroep:
 • directies (bu)bao en (bu)so
 • zorgcoördinatoren (bu)bao en (bu)so
 • leerlingenbegeleiders (bu)bao en (bu)so
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Scholen staan voor grote uitdagingen: moeilijk te begrijpen gedrag, grote diversiteit, pesten, klagende ouders… Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een preventief en positief antwoord bieden: herstelgericht werken in een verbindend schoolklimaat.
Tijdens deze professionalisering bekijk je onder leiding van experten hoe je als schoolteam kan inzetten op een verbindend schoolklimaat en welke ingrediënten daarvoor belangrijk zijn. Verbindend schoolklimaat sluit in de eerste plaats aan bij zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Heel wat elementen van een verbindend schoolklimaat zoals klasmanagement (social discipline window), groepsvorming, verbindend gezag, proactieve cirkels, elementen van de nieuwe autoriteit zijn gericht op het zorgzaam omgaan met leerlingen, ouders en collega’s en op het verhogen van het welbevinden van deze doelgroepen. Daarnaast sluit verbindend schoolklimaat zeer sterk aan bij Katholieke Dialoogschool. Samen met personeel, ouders, leerlingen inzetten op verbinding is essentieel om te evolueren naar een verbindende Katholieke dialoogschool. De twee thema’s zijn niet los van elkaar te zien. Tenslotte heeft verbindend schoolklimaat linken met verbindend samenwerken in teams en HR. We zijn ervan overtuigd dat schooldirecties die radicaal inzetten op verbinding dit doen tot op het niveau van klassenraden, zorgteamoverleg, oudercontacten, functioneringsgesprekken, aanpak van conflicten… Kortom: verbindend schoolklimaat raakt aan alles wat er op een school aan de gang is.

Strategie en methode:

Tijdens deze tweedaagse bieden we een boeiende en inspirerende mix aan van informatie, dialoog, training en uitwisselingsoefeningen aan. Bij dit alles houden we uiteraard rekening met de beginsituatie van de deelnemers.

Bijkomende info:

We vragen aan de deelnemers om de waarden vanuit het eigen opvoedingsproject en de visietekst van de school rond hun relatiebeleid, sanctioneringsbeleid mee te brengen. Daarnaast vind je ook meer informatie in het fundament Verbindend schoolklimaat van het vademecum "Zorgbreed en kansenrijk onderwijs".

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

We verwachten dat je vooraf de inhoud van het fundament "Verbindend schoolklimaat" van het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs hebt gelezen.


Voor dit initiatief mogen maximum 4 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 14 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 320,00 Euro
Lesgever: Wezenbeek Kim
Mullens Evi
van Waterschoot Tom
Van Eyen Stéphanie
Bressers Katrien
Van De Vijver Geert
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Vayamundo Oostende (Inschrijven afgesloten)
Zeedijk 330
8400 Oostende (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 10 oktober 2023 van 09:30 tot 18:00
  • woensdag 11 oktober 2023 van 09:30 tot 18:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 2: (3 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.