Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBA0DLP230150-01 Lerend netwerk: Vlot lezen: aanpak in de klas

Merk je dat (sommige) leerlingen minder vlot lezen? Wat werkt effectief om mijn leerlingen vlotter te leren lezen? Met de aangereikte didactische handvatten ga je aan de slag in je klas.

Doelstellingen:
 • De leraar verwerft inzicht in de aanpak van leervertraging op het vlak van vlot lezen binnen het kader van een taal-leesbeleid.
 • De leraar verwerft inzicht in de didactische handvatten die aangereikt worden bij de ondersteuning van de aspecten van leesbegeleiding in relatie tot vlot lezen van leerlingen in een krachtige leeromgeving in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm.
 • De leraar past de aangereikte didactische handvatten toe (ook binnen de eigen taalmethode) met het oog op een krachtige leeromgeving met aandacht voor een positief veilig leerklimaat, functionele opdrachten, ondersteuning en interactie met leerlingen in de klas en/of met een klein groepje leerlingen en/of individuele leerling.
 • De leraar wisselt?ervaringen, expertise en materialen onderling uit.
 • De leraar onderzoekt het effect van de?aanpak op het leren van de leerlingen.
Doelgroep:

Deze sessies zijn in eerste plaats bedoeld voor leraren van de onderbouw (1ste tot en met 3de leerjaar), in tweede plaats ook voor zorgleraren.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Elk kind kan leren lezen. Maar wat is er nodig zodat je leerlingen zich ontwikkelen tot vaardige en vlotte lezers? Dit staat omschreven in het ‘Tienpuntenplan voor leesvertraging’:

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/taalonderwijs-nederlands/materialenbank/tienpuntenplan-voor-leesvertraging

Tijdens elke bijeenkomst belichten we enkele zaken:

 • Hoe zorg je voor een krachtige leeromgeving met focus op vlot lezen?
 • Hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie met focus op vlot lezen? Op welke manier kun je vlot lezen evalueren?
 • Welke initiatieven kun je nemen buiten de klas en binnen de school om de zwakste lezers extra te ondersteunen?
 • Hoe creëer je een rijke leesomgeving? Op welke manier kan voorlezen het leesproces van jouw leerlingen bevorderen?
 • Op welke wijze kan je vrij lezen planmatig organiseren?
 • Op welke manier kaderen deze acties met focus op vlot lezen binnen een leesbeleid?
 • Welke noden ervaar jij/jouw school nog?
Strategie en methode:

We organiseren vier ontmoetingsmomenten. Elke ontmoetingsmoment bestaat uit:

 • Expertise deling: uitwisselen van ervaringen en materialen, delen van opgedane inzichten en leereffecten van de leerlingen
 • Input: informatie over het plan van aanpak, aanreiken van ondersteunende materialen zoals werkvormen, praktijkvoorbeelden, kijkwijzers
 • Onderzoeksvraag formuleren: wat wil je in de tussenperiode onderzoeken in je eigen praktijk? Welke ondersteuning is hierbij nodig/wenselijk?
Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. 

Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies.

Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Elke bijeenkomst: eigen taalmethode meebrengen.
De tweede bijeenkomst: evaluatiegegevens (AVI, genormeerde leestesten, observaties, …) lezen meebrengen

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: De Schuyter Kristien
Ryckaert Kimberly
De Backer Gerda
Olivier Dominiek
Al Merrouni Aicha
Mertens Valerie
De Nys Kris
Masquillier Bart
Nys Katrijn
Schoofs Ingrid
Goethals Marjon
Schelfaut Bavo
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • maandag 22 januari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • maandag 26 februari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • maandag 22 april 2024 van 09:30 tot 15:00
  • maandag 13 mei 2024 van 09:30 tot 15:00
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 2: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 23 januari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • dinsdag 23 april 2024 van 09:30 tot 15:00
  • dinsdag 14 mei 2024 van 09:30 tot 15:00
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 3: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 30 januari 2024 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 27 februari 2024 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 30 april 2024 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 28 mei 2024 van 09:00 tot 12:00
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 4: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 23 januari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • dinsdag 5 maart 2024 van 09:30 tot 15:00
  • donderdag 18 april 2024 van 09:30 tot 15:00
DOd Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 5: (Inschrijven afgesloten)
  • donderdag 25 januari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • donderdag 29 februari 2024 van 09:30 tot 15:00
  • donderdag 25 april 2024 van 09:30 tot 15:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 6:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.