Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230191-03 Netwerkdag Gelijke onderwijskansen: geïntegreerd GOK-leerlingenbegeleidingbeleid

Je verkent de mogelijkheden van het geïntegreerd werken vanuit ZORG en GOK.

Je deelt praktijkervaringen en materialen en zoekt samen met anderen antwoorden op je leervragen.

Doelstellingen:
 • Je reflecteert op en krijgt inzicht in wat geïntegreerd werken vanuit ZORG en GOK voor je eigen school kan betekenen.

 • Je reflecteert over de planmatige en cyclische aanpak van je geïntegreerde GOK-werking.
 • Je krijgt inspiratie om de integratie te versterken.
 • Je verrijkt je eigen werking door te leren van elkaar (waar mogelijk ook niveau-overstijgend).
Doelgroep:
 • Leraren met GOK-uren
 • GOK-coördinatoren
 • Leerlingenbegeleiders
 • Directies
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Je gaat op zoek naar succesfactoren voor een kwaliteitsvolle geïntegreerde GOK-werking.

De sessie wordt samen met de deelnemers opgebouwd door het delen van voorbeelden, praktijkervaringen en materialen.

Je zoekt samen naar antwoorden op gestelde leervragen.

Strategie en methode:

In het eerste deel voorzien we impulsen en korte theoretische insteken, die de uitwisseling in het tweede deel verder ondersteunt.

Tijdens dit initiatief is er ruimte voor het inbrengen van leervragen en uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de deelnemende scholen door middel van activerende werkvormen en intervisie.

Bijkomende info:

Als voorbereiding noteer je je leervraag/-vragen in https://forms.office.com/e/k3mkphdRGa

Je brengt, waar mogelijk, schooleigen voorbeelden/materialen mee.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je hebt basiskennis van het GOK-decreet en de vertaling ervan in je school en/of scholengemeenschap. Als opfrissing van deze basiskennis bekijk je de webinar (https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/gelijke-onderwijskansen/regelgeving)

Je hebt zicht op de werking van je leerlingenbegeleiding.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 15 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Berben Riet
Moermans Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 mei 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.