Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCSO0DLP230196-01 Meertaligheid op school: meer talen, meer leren?

Deze sessie richt zich tot taalankers/taalcoaches, GOK-coördinatoren en beleidsteams uit scholen die werkzaam zijn in een veranderende context waarin de talige diversiteit van de schoolpopulatie toeneemt. De talige verschillen tussen leerlingen en het bewustzijn dat voor velen de schooltaal en de thuistaal ver uit elkaar liggen, maken het lesgeven tot een uitdaging nu en in de toekomst.

Tijdens dit initiatief leer je over verschillende opties om met deze talige diversiteit om te gaan, op school en in je klas. Wat moet je weten over het (taal)leren van je meertalige leerlingen? Welke plaats kan de thuistaal al dan niet op school krijgen? Hoe kunnen we, met onze meertalige schoolpopulaties, toch helemaal inzetten op het Nederlands? Nemen we als school de juiste beslissingen?

Met dit initiatief willen we inzichten bieden maar ook tools geven om naar je eigen diverse en meertalige school te kijken. We verkennen hoe je lessen taalsterker maakt. We bekijken hoe je een taalkrachtige leeromgeving in een ruimer talenbeleid kan verankeren. Maar we denken ook samen na over het waarom en het hoe leren omgaan met meertaligheid in het onderwijs.

Doelstellingen:
 • Je ontwikkelt een brede kijk op de mogelijkheden en valkuilen die meertaligheid bieden in je schoolcontext.
 • Je verdiept je kennis over de kansen die meertaligheid kan bieden om tot een sterker talenbeleid en sterkere lessen te komen (functionele meertaligheid)
 • Je krijgt concrete tools aangeboden om naar de talige diversiteit in jouw school te kijken en gepaste strategieën in te zetten om talige bruggen te bouwen in je lessen.
 • Je leert gerichte aandacht hebben voor een inclusieve en tolerante leeromgeving waarin alle leerlingen zich gewaardeerd en betrokken voelen, ongeacht hun achtergrond en identiteit.
 • Je wisselt uit met collega’s over hoe positief omgaan met meertaligheid ingang kan vinden op jouw school en in welke mate (en hoe je ook voluit kan inzetten op het Nederlands).
Doelgroep:
 • Taalankers/taalcoaches
 • GOK-coördinatoren
 • Beleidsteams
 • Vakgroepcoördinatoren
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit initiatief rond meertaligheid is een ‘kick-off’-moment waarop we samen uitwisselen over mogelijke omgang met meertaligheid in het onderwijs en over de gevolgen van verschillen tussen thuistaal en schooltaal. Er worden enkele inzichten en tools gebracht rond functionele meertaligheid, en hoe/of dit op jouw school ingang zou kunnen vinden.
Afhankelijk van de noden van de deelnemers, kan dit kick-off-moment vervolgd worden door een terugkommoment of vervolgtraject in de vorm van een lerend netwerk, waarop uitgewisseld kan worden over de eigen klaspraktijk en je eigen schoolcontext. De inhouden die dan aan bod komen, kunnen mee bepaald worden door de deelnemers, bijvoorbeeld:

 • functionele meertaligheid op school
 • in gesprek gaan over meertaligheid op je school
 • communicatie met meertalige ouders
 • delen van best practices en van verhalen uit andere scholen
 • Hoe meertaligheid integreren in je taalbeleid op school?
Strategie en methode:

Je komt liefst samen met minstens één collega naar deze sessie, je leert samen met andere scholen tijdens een eerst inleidende sessie. De mogelijkheid voor één of meerdere terugkommomenten bespreken we samen.

 • informatieve inleiding
 • verkennen van een tool om naar jouw eigen diverse school te kijken
 • verkennen van verschillende omgangsvormen om met meertaligheid op school aan de slag te gaan
 • verkennen van initiatieven rond functioneel meertalig leren
 • noden detecteren en ondersteuning krijgen in het veranderingsproces dat je in je eigen school kan lopen
 • eventueel terugkommoment voor het verdiepen in enkele thema’s en uitwisseling tussen scholen onderling indien interesse
Bijkomende info:

Deelnemers kan gevraagd worden enkele vraagjes rond de meertaligheid van hun schoolpopulatie op voorhand in te vullen in een Forms.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Liefst minstens 2 deelnemers per school.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 14 november 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: De Bruyne Liesbeth
van Ael Gerd
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 15 november 2023 van 09:30 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.