Aanmelden




Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230012-EVA-02TM Bootcamp feedback (teamgericht)

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt een vernieuwde kijk op evalueren en de daaraan gekoppelde feedback. In dit bootcamp nemen we een schoolteam mee in alle mogelijke vormen van effectieve feedback zodat de school voldoende inzichten heeft om het beleid met betrekking tot feedback te moderniseren. 

Doelstellingen:

Het team

 • kent de drie feedbackvragen
 • kent de criteria voor effectieve feedback
 • maakt kennis met de vier niveaus van feedback
 • begrijpt het belang van de timing en de frequentie van feedback
 • begrijpt het belang van breed en fair evalueren en de impact van de context.
 • krijgt inspiratie over hoe het geven van feedback haalbaar wordt voor de leraar.
 • maakt kennis met de vier sleutels voor een feedbackcultuur op school.
 • verwerft inzicht hoe feedback en didactiek aan elkaar gekoppeld zijn in een gemoderniseerd secundair onderwijs.
 • linkt eigen schoolvisie aan gemoderniseerde feedbackpraktijken.
 • verwerft inzicht om een visie op feedback uit te schrijven vanuit de autonomie van de school in het kader van kwaliteitsvol onderwijs.
Doelgroep:
 • Directies, beleidsmedewerkers en leraren secundair onderwijs.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1: Feedback 

Je gaat naar huis met de krachtlijnen van effectieve feedback en een aanzet om je beleid bespreekbaar te maken op school.

 

Strategie en methode:

Deze vorming omvat enerzijds input rond de criteria voor effectieve feedback. Daarbij staat het delen van ervaringen en praktijkvoorbeelden onder de deelnemers centraal.

Bijkomende info:

De prijs voor leden Katholiek Onderwijs Vlaanderen is € 320,00/sessie (max. 40 personen) en € 450,00/halve dag voor een aulasessie.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

 

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.

 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 640,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.