Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230012-EVA-03TM Bootcamp breed evalueren in klassenraden (teamgericht)

Het gemoderniseerd onderwijs vraagt een vernieuwde kijk op evalueren en leerlingbesprekingen in klassenraden. In dit bootcamp nemen we een schoolteam mee in alle mogelijke vormen van breed evalueren zodat de school aan de slag gaat met inzichten om het evaluatiebeleid en klassenraden te moderniseren vanuit het perspectief van breed evalueren. 

Doelstellingen:

Het schoolteam

  • kent de criteria van breed evalueren.
  • verwerft inzicht hoe breed evalueren en leerlingbesprekingen aan elkaar kunnen gekoppeld worden. 
  • linkt je eigen schoolvisie aan deze inzichten.
  • verwerft inzicht om een visie op breed evalueren uit te schrijven vanuit de autonomie van de school in het kader van kwaliteitsvol onderwijs.
Doelgroep:
  • Directies, beleidsmedewerkers en leraren secundair onderwijs.
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dag 1: Breed evalueren in klassenraden

Je gaat naar huis met de krachtlijnen van breed evalueren en een aanzet om je beleid m.b.t. breed evalueren en het voeren van leerlingbesprekingen bespreekbaar te maken op school.

 

Strategie en methode:

Deze vorming omvat input rond de criteria voor breed evalueren. Daarbij staat het delen van eigen ervaringen onder de deelnemers centraal.

Bijkomende info:

De prijs voor leden Katholiek Onderwijs Vlaanderen is € 320,00/sessie (max. 40 personen) en € 450,00/halve dag voor een aulasessie.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

 

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 640,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.