Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230012-EVA-04TM Bootcamp Terugkomdag: 'Duurzaam implementeren en professionaliseren' (teamgericht)

In deze terugkomdag gaan we met het team aan de slag om het nieuwe  beleid duurzaam te implementeren en teams van leerkrachten duurzaam te laten professionaliseren. 

Doelstellingen:

Het schoolteam 

  • verwerft inzicht in de verschillende factoren die bijdragen tot een effectieve implementatie 
  • verwerft inzicht in het proces om een evaluatiebeleid gedragen te implementeren op school
  • verwerft inzicht in de verschillende actoren die in beweging komen bij de implementatie van het evaluatiebeleid
  • kan een meerjarenplan opstellen om het evaluatiebeleid uit te rollen op school
Doelgroep:
  • Directies en beleidsmedewerkers secundair onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Terugkomdag:

Je gaat naar huis met de krachtlijnen van een duurzame implementatie van beleid. Je hebt een aanzet van een plan van aanpak om je beleid uit te rollen met effect tot op de klasvloer.

 

Strategie en methode:

Deze vorming omvat input rond de criteria voor duurzaam implementeren van visie en beleid. We staan ook stil bij duurzame professionalisering van teams van leerkrachten. 

Bijkomende info:

De prijs voor leden Katholiek Onderwijs Vlaanderen is € 320,00/sessie (max. 40 personen) en € 450,00/halve dag voor een aulasessie.

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid.

 

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 320,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.