Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-01 TM Vakgroepen buiten de lijntjes (teamgericht)

Je krijgt verschillende inzichten om je leraren op school in/over de vakken heen kwaliteitsvol te laten samenwerken en concrete handvaten om deze inzichten naar je eigen schoolpraktijk te vertalen. 

Ik wil op mijn school het vakgebonden/-overschrijdend samenwerken van mijn leraren versterken. Hoe pak ik dit aan? 

Je wil de leraren op je school vakgebonden/-overschrijdend kwaliteitsvoller laten samenwerken maar mist een aantal handvaten om hiermee doelgericht en efficiënt aan de slag te gaan? Je wil een scherper en tegelijk verruimend beeld krijgen van wat vakgebonden/-overschrijdend samenwerken van leraren allemaal kan inhouden?  

In deze nascholing gaan we vanuit wetenschappelijke onderbouwde kaders en het OK-kader praktijkgericht aan de slag. We bekijken wie welke rol kan opnemen in dit veranderproces en denken hierbij o.a. aan de directeur, beleidsmedewerkers, een vakcoördinator of een TA/TAC. We reiken je inzichten aan zodat je de volgende stappen kan formuleren om tot een duurzame implementatie op je school te komen. We bieden inspirerende voorbeelden aan (bv. vakoverschrijdend samenwerken binnen het STEM-domein) en gaan met de opgedane inzichten actief aan de slag. We willen de deelnemers van en met elkaar laten leren en voorzien daarom ook tijd voor intervisie.

Doelstellingen:
 • Je verdiept je kennis over de randvoorwaarden voor een geslaagde vakgroep-/samenwerking. 
 • Je krijgt inzicht in de visie van gedeeld onderwijskundig leiderschap. 
 • Je versterkt je competenties wat betreft gedeeld onderwijskundig leiderschap. 
 • Je verdiept je kennis over professionele leergemeenschappen. 
 • Je krijgt inzicht in “high impact teams” en de verschillende rollen die de trekkers van je team kunnen opnemen. 
 • Je vertaalt de inzichten in “high impact teams” en de verschillende rollen die de trekkers van je school kunnen opnemen binnen de context van vakgebonden/-overschrijdende samenwerking naar je eigen schoolpraktijk. 
 • Je krijgt inzichten in het succesvol en duurzaam implementeren van veranderprocessen. 
 • Je vertaalt de inzichten van succesvol en duurzaam implementeren van veranderprocessen binnen de context van vakgebonden/-overschrijdend samenwerken naar je eigen schoolpraktijk. 
Doelgroep:

Onderwijskundige leiders, TA/TAC’s, beleidsondersteuners en vakcoördinatoren 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Je krijgt een scherper en ruimer beeld van wat vakgebonden/-overschrijdend samenwerken van leraren allemaal kan inhouden.
 • Je krijgt een aantal handvaten om het vakgebonden/-overschrijdend samenwerken van leraren duurzaam en efficiënt te laten landen tot op de klasvloer.
Strategie en methode:
 • Werkvormen die inzetten op het vertalen van de inhoud naar de eigen schoolcontext 
 • Reflectie op het eigen professioneel handelen en de eigen schoolpraktijk 
 • Afhankelijk van de gekozen focus begeleiding mogelijk door een pedagogisch begeleider
Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650/team/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Maximum 10 personen per team.

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Breng je laptop mee.


Voor dit initiatief mogen maximum 10 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 960,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.