Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-02 TM Goede studiekeuzes maken in het gemoderniseerde secundair onderwijs (teamgericht)

Ben jij bezorgd om de toekomst van je leerlingen? Daagt de modernisering jou uit om de keuzebegeleiding en advisering in jouw school onder de loep te nemen? Wil jij leerlingen sterker maken om hun keuzeproces zelf in handen te nemen? In het Gemeenschappelijk funderend leerplan vind je hefbomen om onderwijsloopbaanbegeleiding vanuit een schooleigen visie kwaliteitsvol in te vullen. We gaan samen op zoek naar concrete groeikansen voor jouw school.  

Doelstellingen:

Je realiseert en actualiseert onderwijsloopbaanbegeleiding op een geheel schooleigen en kwaliteitsvolle manier in je school aan de hand van het GFL.

  • Je versterkt leerlingen en ouders om zelf goede keuzes te maken.
  • Je observeert en oriënteert leerlingen in functie van hun onderwijsloopbaan.
  • Je zet in op gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (leerling, schoolteam, ouders).
Doelgroep:

Leraren, middenkader, directies, kernteams

Teams op school- of scholengemeenschapsniveau 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing worden je wetenschappelijke en pedagogische kaders en inhouden aangereikt die jou helpen om op jouw beurt leerlingen te helpen goede studie- of beroepskeuzes te maken.  

We doen inspiratie op uit wetenschappelijk onderzoek, de bouwstenen van het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de regelgeving om de GFL-doelen te realiseren. We reflecteren over kansen en valkuilen. We verkennen hoe je kan groeien met jouw schoolteam en welke materialen en data je daarbij kunnen ondersteunen. We wisselen hierover ervaringen uit.

Strategie en methode:

We vertrekken vanuit concrete vragen en behoeften van jou en je school en stellen een aanbod samen op maat van jouw school. We gaan daarbij uit van 2 dagen of 4 sessies. Wanneer na intake blijkt dat de noden van de school een wijziging in het aantal sessies vragen, is dat bespreekbaar. Ook aanvullen met een aulasessie is mogelijk.

Bijkomende info:
  • Kies je voor max. 25 personen = € 320/sessie
  • Kies je voor een aulasessie (grote groep) = € 450/ sessie

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650/team/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Het helpt om zicht te hebben op hoe de onderwijsloopbaanbegeleiding op dit moment op jouw school loopt.

Het helpt om minstens met twee personen van eenzelfde school deel te nemen.


Voor dit initiatief mogen maximum 40 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 1280,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.