Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-04 TM Kennismaken met het gemeenschappelijk funderend leerplan (Aulasessie)

Tijdens deze nascholing

  • maak je als team kennis met het vernieuwde Gemeenschappelijk funderend leerplan.
  • start je met de opmaak van een duurzame schooleigen aanpak.
Doelstellingen:
  • Je krijgt een goed beeld van het Gemeenschappelijk funderend leerplan.
  • Je wordt gemotiveerd om het waardevolle leerplan samen met jouw team te realiseren. Je wordt gestimuleerd om na de sessie met je team verder aan de slag te gaan zodat de doelen van het leerplan blijvend kunnen landen tot op de klasvloer. 
  • Je ontwikkelt op basis van de informatie en de gebruikte werkvormen tijdens de nascholing een concreet plan van aanpak voor het leerplan in zijn geheel.
  • Je leert van en met elkaar.
Doelgroep:

Directie, middenkader, leraren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Na een intakegesprek met de lesgever maak je als team tijdens een studiedag of personeelsvergadering kennis met het vernieuwd gemeenschappelijk funderend leerplan. Het volledige team wordt op een creatieve manier betrokken bij het opmaken van een plan van aanpak voor de inbedding van de verschillende krachtlijnen van het leerplan. Er wordt rekening gehouden met het schooleigen pedagogisch project en het specifiek leerlingenprofiel. 

Strategie en methode:

Aan de hand van informatie wordt er op schoolniveau concreet aan de slag gegaan met de inbreng van de deelnemers. Hiervoor worden activerende werkvormen gebruikt.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650/team/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 120 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 450,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.