Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-04 TM Samen verder aan de slag met het Gemeenschappelijk funderend leerplan. (teamgericht)

Tijdens deze nascholing

 • ga je na wat je in jouw school reeds kan borgen en waar er nog mogelijkheden zijn om de implementatie van het nieuw Gemeenschappelijk funderend leerplan (tweede en derde graad) te optimaliseren;
 • verken je aan de hand van concrete voorbeelden de mogelijkheden voor inbedding van de doelen en evaluatie van de leerlingen;
 • krijg je met je eigen team een exclusieve vorming op maat van je school. Je kan tijdens een intakegesprek met de lesgever de keuze maken om meer of minder krachtlijnen in de focus van de vorming te plaatsen in functie van de context van jouw school.
Doelstellingen:
 • Je krijgt een goed beeld van hoe het Gemeenschappelijk funderend leerplan zich verhoudt tot het eigen pedagogisch project en wat jouw school van dit leerplan reeds heeft gerealiseerd.
 • Je wordt gemotiveerd om het waardevolle leerplan samen met jouw team te realiseren. Je wordt gestimuleerd om het proces met je team te doorlopen zodat de doelen van het leerplan blijvend kunnen landen tot op de klasvloer.
 • Je ontwikkelt op basis van de informatie en de gebruikte werkvormen tijdens de nascholing een concreet plan van aanpak voor het leerplan in zijn geheel en meer gedetailleerd voor een zelfgekozen krachtlijn
 • Je monitort de bereikte resultaten, verruimt de focus en verfijnt het plan van aanpak stap per stap om jouw leerlingen verder te laten groeien als persoon.
 • Je leert van en met elkaar.
Doelgroep:

Directie, middenkader, leraren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Na een korte kennismaking met het vernieuwd Gemeenschappelijk funderend leerplan voor de tweede en derde graad, gaan de deelnemers van iedere school concreet aan de slag om de bestaande aanpak zowel voor de inhouden van persoonsvorming als voor de evaluatiemethodieken in kaart te brengen en verder te verfijnen. Er wordt rekening gehouden met het schooleigen pedagogisch project en het specifiek leerlingenprofiel. Een actieplan wordt opgesteld en tijdens een terugkomdag worden de realisaties gedeeld en gevierd. Volgens de principes van een gezonde kwaliteitsontwikkeling worden de verdere uitvoeringsstappen afgesproken en de behaalde resultaten geborgen. 

Strategie en methode:

Aan de hand van informatie wordt er op schoolniveau concreet aan de slag gegaan met de inbreng van de deelnemers. Hiervoor worden activerende werkvormen gebruikt.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650 euro per team/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

De deelnemers nemen vooraf het nieuw Gemeenschappelijk funderend leerplan door. Het is handig wanneer het leerpad gevolgd werd, meld je aan op het leerpad. Het is ook een meerwaarde van zicht te hebben op de initiatieven die er in de school al zijn of toegang hebben tot een forum om die informatie te kunnen opzoeken.
Voor bepaalde aangrenzende thema’s verwijzen we graag naar ander aanbod binnen de nascholing, zoals bijvoorbeeld evalueren, leren leren, burgerschap, ...

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief mogen maximum 20 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 960,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.