Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-05 Filosofie, een nieuw vak in de derde graad

Wat  betekent vrijheid voor een politieke filosoof? Wat zijn de grenzen van taal en wetenschap? En bestaat de vrije wil of is het een illusie? Deze en andere vragen zullen centraal staan in de nascholing ‘Filosofie, een  nieuw vak in de derde graad’. Tijdens dit initiatief leer je verschillende doelen uit de leerplannen Filosofie en Uitgebreide Filosofie didactisch vertalen naar jouw lespraktijk. We verkennen uitdagende thema’s, prikkelende denkers (van vroeger en nu) en toegankelijke teksten die in de derde graad aan bod kunnen komen. We verbinden een thematische insteek met verschillende werkvormen zoals prikkelende dilemma’s, dilemmagesprekken en argumenteren. Er wordt telkens gestreefd naar een voldoende evenwicht tussen inhouden en werkvormen.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in filosofische thema’s uit verschillende filosofische domeinen
 • Je verdiept kennis over hedendaagse denkers en filosofen uit de geschiedenis van de filosofie
 • Je maakt kennis met niet-westerse filosofische visies, die je contrasteert met een westers perspectief
 • Je maakt kennis met verschillende filosofische inzichten die je met een welbepaald thema kan verbinden
 • Je oefent filosofische vaardigheden in zoals het stellen van filosofische vragen, het interpreteren van teksten en het ontwikkelen van een argumentatie
 • Je leert welke evaluatiemethodes er mogelijk zijn in de vakken Filosofie en Uitgebreide Filosofie
Doelgroep:

Leraren van de vakken Filosofie en Uitgebreide Filosofie 3de graad so

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In de derde graad krijgen de vakken Filosofie en Uitgebreide Filosofie een belangrijke plaats in de richtingen Humane Wetenschappen en Welzijnswetenschappen. Tijdens de nascholing ‘Filosofie, een nieuw vak in de derde graad’ staan we stil bij enkele filosofische domeinen zoals onder meer de wetenschapsfilosofie, de politieke filosofie en de ethiek. Binnen elk filosofisch domein gaan we in op brede thema’s zoals vrijheid, rechtvaardigheid en wetenschap. Die thema’s verbinden we met inzichten en met tekstfragmenten van enkele westerse en niet-westerse denkers. In de verschillende sessies wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen inhouden, werkvormen en evaluatiemethodes voor dit nieuwe vak in de derde graad.

Strategie en methode:
 • Het initiatief kent een inhoudelijke opbouw
 • Er is ruimte voor de inbreng van de deelnemers
 • Regelmatig wordt er een activerende werkvorm toegepast
 • Er wordt rekening gehouden met de beginsituatie van de deelnemers
Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro p.p./sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Contactgevens lesgever:

Vandenbussche Hanna - hanna.vandenbussche@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:

Er wordt geen specifieke voorkennis van de deelnemers vereist. Deze nascholing is voornamelijk bedoeld voor wie verlangt naar inhoudelijke verdieping bij de leerplandoelen en op zoek is naar inspiratie om thema’s en vaardigheden binnen zijn vak te behandelen. 


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 120,00 Euro
Lesgever: Vandenbussche Hanna
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 2 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 20 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • vrijdag 8 maart 2024 van 09:30 tot 15:30
  • donderdag 21 maart 2024 van 09:30 tot 15:30
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 29 september 2023
   PCS Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 27 oktober 2023
   Online sessie (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
 • Reeks 11: (Afgelast)
  • woensdag 24 april 2024 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
  • dinsdag 30 april 2024 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 6 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 10 november 2023 van 09:30 tot 15:30
Online sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • vrijdag 13 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
  • donderdag 26 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • donderdag 5 oktober 2023 van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 17 november 2023 van 09:30 tot 15:30
 • Reeks 7: (Afgelast)
  • vrijdag 12 januari 2024 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
  • donderdag 25 januari 2024 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
 • Reeks 10: (Voorbij)
  • donderdag 7 maart 2024 van 09:30 tot 15:30
  • donderdag 14 maart 2024 van 09:30 tot 15:30
 • Reeks 12: (Voorbij)
  • donderdag 25 april 2024 van 09:30 tot 15:30
  • dinsdag 7 mei 2024 van 09:30 tot 15:30
Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia (Inschrijven afgesloten)
Gentpoortstraat 37
9800 Deinze (Kaart)
 • Reeks 13: (Voorbij)
  • maandag 6 mei 2024 van 09:30 tot 15:30
  • woensdag 15 mei 2024 van 09:30 tot 12:00 (Afgelast)
  • woensdag 15 mei 2024 van 13:30 tot 17:30
DPCM (Afgelast)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 9: (Afgelast)
  • vrijdag 19 januari 2024 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
  • donderdag 22 februari 2024 van 09:30 tot 15:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.