Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-06 Maatschappijkritisch denken en burgerschap

Ben je op zoek naar concrete werkvormen, prikkelende dilemma’s en casussen over maatschappelijke thema’s? Wil je jouw leerlingen stimuleren in kritisch denken? Wil je hen inleiden in de basisbeginselen van de democratie? Tijdens deze nascholing leer je hoe je verschillende maatschappelijke thema’s kan aanraken binnen jouw vak en dit vanuit verschillende (filosofische, culturele, sociologische) perspectieven: klimaat, fake news en democratie. Deze nascholing biedt bovendien kansen om burgerschap te concretiseren in jouw klaspraktijk en om het gemeenschappelijk funderend leerplan te realiseren

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in brede maatschappelijke thema’s
 • Je leert argumentatietechnieken toepassen op specifieke thema’s en inhouden
 • Je maakt kennis met specifieke werkvormen rond burgerschap zoals open klasdiscussie, filosoferen en dilemmagesprekken
 • Je leert hoe je je leerlingen kan aanmoedigen om kritisch om te gaan met digitale bronnen
 • Je maakt kennis met de werkvorm ‘community service learning’ als een ervaringsgerichte werkvorm om vakoverschrijdend te werken aan burgerschap
 • Je leert de leerplandoelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan concreet te vertalen naar jouw klaspraktijk
Doelgroep:

Leraren Tweede en derde graad so (alle finaliteiten)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze nascholing staan we stil bij enkele grote maatschappelijke thema’s zoals klimaat, fake news en democratie. We gaan in op enkele perspectieven om deze thema’s te benaderen en verkennen mogelijke werkvormen zoals het dilemmagesprek, casussen en filosofisch reflecteren. De nascholing biedt een evenwicht tussen inhouden en werkvormen waarbij telkens ook verbinding gelegd wordt met enkele vakleerplannen en met het Gemeenschappelijk funderend leerplan. Tijdens dit initiatief is er ook voor de deelnemers ruimte om eigen expertise met elkaar uit te wisselen

Strategie en methode:
 • Het initiatief kent een inhoudelijke opbouw
 • Er is ruimte voor de inbreng van de deelnemers
 • Af en toe wordt er een activerende werkvorm toegepast
 • Er wordt rekening gehouden met de beginsituatie van de deelnemers
Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 60 euro p.p./sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Contactgegevens lesgever:

Vandenbussche Hanna - hanna.vandenbussche@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 60,00 Euro
Lesgever: Vandenbussche Hanna
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 1 december 2023 van 10:00 tot 16:00 (Afgelast)
 • Reeks 10:
  • vrijdag 7 juni 2024 van 10:00 tot 15:30
Theologisch en Pastoraal Centrum (Inschrijven afgesloten)
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • donderdag 7 december 2023 van 10:00 tot 16:00 (Afgelast)
 • Reeks 7: (Voorbij)
  • vrijdag 1 maart 2024 van 10:00 tot 16:00
Online sessie
(Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • donderdag 1 februari 2024 van 12:00 tot 17:00
 • Reeks 8: (Afgelast)
  • donderdag 29 februari 2024 van 12:00 tot 17:00 (Afgelast)
 • Reeks 9: (Afgelast)
  • vrijdag 31 mei 2024 van 12:00 tot 17:00 (Afgelast)
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 6: (Voorbij)
  • vrijdag 23 februari 2024 van 10:00 tot 16:00
PCS Hasselt (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • vrijdag 2 februari 2024 van 10:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.