Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-08 TM Help, mijn leerlingen maken (te) weinig vooruitgang voor mijn vak! Hoe pak ik dat aan? (teamgericht)

Wil jij je leerlingen meer leerwinst helpen boeken? En wil je hen aanleren hoe ze vlotter met jouw tips aan de slag gaan en dit steeds meer zelfstandig kunnen? We gaan samen op zoek naar concrete groeikansen in jouw klas vanuit het Gemeenschappelijk funderend leerplan.

Doelstellingen:

Na deze sessie:

  • heb je een of meerdere van je lessen van de komende week zo ontworpen dat leerlingen meer leerwinst boeken. 
  • weet je welke ingrepen jij kan doen waardoor leerlingen jouw tips gemakkelijker kunnen toepassen thuis. 
  • weet je welke leerstrategieën effect hebben en hoe je ze kan inzetten in je les. 
  • ken je de werking van het brein en geheugen en kan je daarop inspelen. 
Doelgroep:

Leraren SO, studiebegeleiders, leerlingbegeleiders, GOK-leraren 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wat weten we over hoe leerlingen tot leren komen? Hoe help je leerlingen om hier zelfstandiger in te worden? En wat betekent dat voor je didactische aanpak en lesontwerp?

We geven je kapstokken om concreet aan de slag te gaan met de leerplandoelen rond leren in jouw klas en met jouw schoolteam. Je doet kleine aanpassingen aan je lesvoorbereidingen van de aanstaande week waardoor leerlingen zelf meer verantwoordelijk worden voor hun leerproces. 

Strategie en methode:

We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak en delen (hapklaar) materiaal met jou. We wisselen informatiedeling af met werkmomenten, uitwisseling met elkaar en geven je een tussentijdse opdracht om je te stimuleren het geleerde mee te nemen naar je klaspraktijk. In de vervolgsessie inspireren we mekaar met onze tussentijdse experimenten.

We starten steeds met een intake en op basis van dat gesprek bepalen we uit welke bouwstenen deze nascholing kan bestaan om zo goed mogelijk aan te sluiten op de noden van jouw school. We kunnen variëren in het aantal sessies en eventueel een aulasessie toevoegen om het hele schoolteam mee te nemen in het proces.

Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650/team/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

  • Kies voor max. 25 personen = € 320/sessie
  • Kies je voor een aulasessie (grote groep) = € 450/ sessie

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:

Breng je lesvoorbereidingen voor de komende week mee. 


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 960,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.