Aanmelden
Laden…

Even geduld...

KOEPCSO0DLP230027-07 TM Een ‘leren leren’-beleid vormgeven (teamgericht)

Verschillende collega’s zijn al bezig met leren leren, maar wie doet nu precies wat en zit daar wel een lijn in? Bereiken de huidige ‘leren leren’-acties het beoogde effect? Het gemoderniseerd onderwijs vraagt op het vlak van leren leren een geïntegreerde aanpak met een leerlijn die over vakken, graden en finaliteiten heen gaat. Deze vorming neemt jou als (mede)beleidsmaker mee in het vormgeven van een ‘leren leren’-beleid op school vanuit het Gemeenschappelijk funderend leerplan. We maken het ook meteen concreet en gaan aan de slag met het schoolteam zodat dit thema landt op de klasvloer.

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing

 • ken je de GFL-doelen die het leren leren van leerlingen stimuleren.
 • ken je verschillende bouwstenen om een duurzaam beleid uit te bouwen en kan je ze toepassen m.b.t. leren leren.
 • kan je via een praktijkonderzoek de effecten meten van professionaliseringsacties in jouw school.
 • weet je team welke ingrepen ze kunnen doen waardoor leerlingen tips gemakkelijker kunnen toepassen thuis.
 • weet je team welke leerstrategieën effect hebben en hoe ze ze kunnen inzetten in hun les.
 • kunnen de vakhoofden collega’s mee ondersteunen in hun didactische aanpak wat leerstrategieën betreft.
Doelgroep:
 • Schoolleiders
 • (vak)coördinatoren
 • Leerlingbegeleiders
 • GOK-medewerkers
 • Middenkaderleden die het ‘leren leren’-beleid vormgeven op school
 • Leraren 
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Duurzame verandering ontstaat niet in een ivoren toren en in papieren verslagen, maar in voortdurende dialoog met het hele schoolteam. Deze nascholing geeft impulsen om direct met dat hele team aan het werk te gaan en samen het leerstrategieënbeleid vorm te geven.

Je krijgt input rond duurzaam implementeren en gaat vervolgens heel praktisch in je school aan de slag.

Strategie en methode:

Het modeltraject van deze nascholing bestaat uit 3 sessies, maar kan afgestemd worden op de noden van jouw team/school na een intake. Zo is er uitbreiding mogelijk of aanpassing: deze nascholing biedt maatwerk.

 • Sessie 1: hoe geef je een ‘leren leren’-beleid vorm?
  Wat houdt leren leren precies in volgens het GFL en welke stappen helpen je om duurzame en geïnformeerde veranderingen door te voeren in je school? Je krijgt onder meer handvaten en technieken om leerlijnen vorm te geven, collega’s te professionaliseren en successen te meten en vast te houden.
 • Sessie 2: Hoe professionaliseren we ons schoolteam in leerstrategieën?
  In deze sessie leren jullie welke leerstrategieën effect hebben en hoe ze in de klas aangeleerd kunnen worden. Jullie ontwerpen een beginsituatie-analyse van de huidige aanpak en expertise in jullie school en vakgroepen. Bovendien ontwerpen we samen een professionaliseringsinitiatief voor het hele schoolteam waarbij we gebruik maken van het train-the-trainerprincipe.
 • Sessie 3: hoe verankeren we leerstrategieën duurzaam en hoe meten we de effecten?
  In deze sessie brengen jullie de huidige aanpak en expertise m.b.t. leerstrategieën van jullie schoolteam in kaart en zetten we een praktijkonderzoek op.
Bijkomende info:

De werkelijke kostprijs van dit professionaliseringsinitiatief bedraagt 650/team/sessie. Wij bieden dit initiatief aan een sterk verminderde prijs aan, dit is mogelijk door tussenkomst van de overheid. 

Bekijk ook de individugerichte versie van dit initiatief.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

 


Voor dit initiatief mogen maximum 25 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 960,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.