Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMSKO0LSO230229-TM Tweejarig traject : samen leren leiden – versterken van het gedeeld onderwijskundig leiderschap

Met dit tweejarig traject bieden wij recente inhouden en deskundige procesbegeleiding aan op het vlak van gedeeld leiderschap, collectief leren en onderwijskundig leiderschap.
We beklemtonen het belang van het Samen leren (op niveau van de scholengemeenschap, de school en het team en in functie van het leren van de leerlingen).Vanuit dit collectief leren zullen (leer)vragen ontstaan waarop we antwoorden willen vinden .
Daarnaast zetten we ook gericht in op het leren leiden waarin de groei en verdere ontwikkeling van het leiderschap wordt versterkt. Hierbij gebruiken wij activerende leerstrategieën en reflectiemethodieken, en scheppen we kansen om kennis en vaardigheden toe te passen.

Doelstellingen:
 • Je krijgt inzicht in belangrijke leiderschapsconcepten.
 • We verdiepen ons in het gedeeld onderwijskundig leiderschap.
 • Je krijgt inzicht en overzicht over het concept leadership for learning en leert het bijhorend kader kennen en gebruiken.
 • Je herkent de leiderschapspraktijken en past die toe.
 • Je ontwikkelt vaardigheden om het onderwijskundig leiderschap te versterken.
 • Je versterkt de teamcompetenties door nieuwe inzichten over collectief leren.
 • Je leert gerichte (leer)vragen stellen die te maken hebben met de leercontext van de leerlingen- de school – het team – het leiderschap.
 • Je krijgt handvatten om deze leervragen professioneel aan te pakken.
Doelgroep:

Deze professionalisering richt zich tot een team (of subteam) van schoolleiders van eenzelfde scholengemeenschap die het onderwijskundig leiderschap willen versterken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We expliciteren in het traject Samen leren leiden een duidelijke theorie en werken met een robuust leiderschapsmodel: het kader Leadership for Learning. Dit model combineert recent wetenschappelijke inzichten rond collectief leren met concrete leiderschapspraktijken die vertaald worden naar de specifieke context van de school van de deelnemer. We verkennen en verdiepen ons in de vijf bouwstenen van het kader en combineren hieruit leiderschapspraktijken die het gedeeld onderwijskundig leiderschap voeden en versterken.

Strategie en methode:

We hanteren een coherent leeraanbod waarbij de doelen en de inhouden van dit traject zijn afgestemd op de leidende theorie en de verschillende dagdelen in het programma bouwen op
elkaar verder. Ten slotte geven we aandacht aan de voorkennis en individuele noden van elke schoolleider (dat maakt het leren relevant, gepersonaliseerd en uniek). Dit doen we aan de hand van (zelf)analyse en (zelf)reflectie.

Bijkomende info:

Voor we van start gaan is er een uitgebreid intake-gesprek waar gepeild wordt naar de motivatie en het engagement voor deze tweejarige cyclus.

Na het intakegesprek bekijken we in overleg wat haalbaar is voor het team van schoolleiders en plannen we de gewenste data in.

Op basis hiervan wordt dan een prijsofferte opgemaakt.


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

De deelnemers zijn schoolleiders verbonden aan éénzelfde scholengemeenschap en engageren zich voor een TWEEJARIG TRAJECT ( lopend over twee schooljaren).


Voor dit initiatief mogen maximum 12 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1: (9 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.