Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LEDBMBR0IDO230006 Impulsdag Pastoraal basisonderwijs Mechelen - Brussel

De Dienst Identiteit van het vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel nodigt u graag uit op de ‘Impulsdag Pastoraal op School Basisonderwijs’ op donderdag 14 september 2023 in UC Leuven-Limburg, campus Hertogstraat 178B in 3001 Heverlee.

Directeurs, leerkrachten en pastorale medewerkers uit het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs zijn van harte welkom.

De impulsdag wil een inspiratiedag zijn voor alle geïnteresseerde en enthousiaste onderwijsmensen, een dag van ontmoeting en bemoediging. Het wordt zonder twijfel ook een leerrijke dag. Na een kort plenair gedeelte kan elke deelnemer twee werkwinkels volgen. 

In het aanbod vindt u een ruime keuze aan werkwinkels. 

Opgelet! Zowel het totaal aantal inschrijvingen voor de dag als het aantal deelnemers per werkwinkel is beperkt.

Wie snel inschrijft, maakt uiteraard de meeste kans om zijn/haar twee werkwinkels naar keuze te kunnen volgen.

Van zodra het maximumaantal deelnemers voor de impulsdag is ingeschreven, worden de inschrijvingen afgesloten.

Het wordt zeker de moeite. Wij kijken er alvast naar uit u te mogen begroeten op 14 september in Heverlee!

Doelstellingen:

Inspiratie en impulsen opdoen voor de pastorale jaarthemawerking op een vormende, inspirerende, bemoedigende en interactieve manier.

Ontmoeting met collega’s en betrokkenen uit het brede werkveld.

Doelgroep:

Leerkrachten en (coördinerende) directeurs, begeleiders, inspecteurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Programma:

08:15 – 09:00   onthaal/bezoek standen/ activiteitentafels

09:00 – 09:55   welkom – plenair gedeelte aula deel 1

10:00 – 12:00   werkwinkel 1

12:00 – 12:45   broodjesmaaltijd/bezoek standen

12:50 – 13:15   welkom – plenair gedeelte aula deel 2

13:20 – 15:25   werkwinkel 2

15:25 – 16:00   wel thuis!

Voor meer info: vera.vastesaeger@katholiekonderwijs.vlaanderen - 0476 46 73 72

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 14 september 2023 van 10:00 tot 12:00
02 Een klimaat cultiveren om geloofsgroei bij kinderen te stimuleren
Spreker: ELLEN BELIS

Open-minded naar kinderen kijken om van hen te leren door de vragen en bedenkingen die zij aanbrengen. Welke voorwaarden zijn er nodig opdat een kind zichzelf kan zijn en op ontdekking kan naar zijn eigen verhaal en beleving? Hoe kunnen we handvatten aanreiken om kinderen op weg te zetten naar een doelbewust leven met oog voor geestelijk welzijn? 

 

Doelgroep: iedereen

03 Ruimte voor vieren in de basisschool
Spreker: ELLEN BEYENS

Groeien als katholieke dialoogschool betekent o.a. een bekommernis en inzet voor pastoraal op school. Maar hoe vier je in een context die steeds meer divers wordt? Waar de collega’s en de leerlingen minder, niet-, anders- of amper-gelovig zijn? Waar de vertrouwdheid met de levensbeschouwelijke traditie van de school mogelijks kleiner wordt?  

Wat “vieren” we (niet) in een katholieke basisschool? Hoe ontwerp je een bezinning of viering in een diverse schoolcontext?  

Bespreken van voorbeelden van “vieringen” en mogelijke jaarplanning rond “vieren op school”.

Concreet aan de slag met de leidraad “vieren op school” en met pastorale materialen (o.a. Leeftocht). 

Meebrengen: materiaal vieringen.

 

Doelgroep: iedereen

04 Een wonderlijke ruimte scheppen aan de hand van kinderyoga
Spreker: LIESBET CELIS

In deze sessie kan je zelf ervaren hoe je de klasactiviteiten kan verrijken met kleuteryoga, mindfulness en de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Je kan zelf ervaren hoe je met deze technieken een wonderlijke ruimte kan scheppen voor jezelf en je leerlingen. Op een speelse en creatieve manier kan je kennis maken met deze verschillende disciplines. Er is een aanbod van werkhoudingen die gaan van yogahoudingen, ademspel, dans, muziek en expressie, massage, ontspanning, verhaal, visualisatie, zintuigspel, stiltespel, concentratiespel, contactspel… De bedoeling is dat je na deze werkwinkel direct aan de slag kan in je klas. De laatste jaren kennen yoga, mindfulness en meditatie een stevige opmars in Vlaanderen, ook in de klas. De bedoeling is dat je na deze werkwinkel direct aan de slag kan in je klas met kinderyoga. 

 

Meebrengen: schrijfgerief. Deelnemen op blote voeten en gemakkelijke kleding dragen (geen rok of jeans of strakke kleding).

 

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs.  

05 Ruimte voor … pastoraal op school
Spreker: CHRISTA DAMEN

Katholieke dialoogschool en pastoraal, pastoraal in de katholieke dialoogschool … wat een uitdaging! Het is geen evidentie om vandaag als pastorale gangmaker in de school actief te zijn. Hoe houd je het vol? Waar vind je zelf de inspiratie, de drive om ervoor te gaan? Hoe neem je collega’s mee in die dynamiek? Vanuit welke visie wordt pastoraal bij jullie aangepakt?  

Tijdens deze werkwinkel gaan we op zoek naar de ruimte in onszelf én naar de Bron van waaruit we er zijn voor anderen. We denken samen na over de kansen en mogelijkheden, de kracht van waaruit we de pastorale werking op school handen en voeten te geven. We exploreren de ruimte voor pastoraal.  We willen immers als team mekaar aansteken om enthousiast het geloof bij kinderen en collega’s te brengen! 

 

Doelgroep: directies en pastorale gangmakers, verantwoordelijken van pastorale teams op school.

 

06 De boekenapotheek: met verhalen voor kinderen zorgen!
Spreker: DANIELLE DANIELS

We leven in een superdiverse samenleving. Zowel qua herkomst, culturele achtergrond, moedertaal als godsdienst is de samenleving de voorbije 30 jaar sterk veranderd. Omdat jonge kinderen vaak verbaal niet sterk genoeg zijn, kunnen boeken en verhalen hulp bieden. Zo kan een boek helpen om gevoelens en situaties herkenbaar te maken en te bespreken. Een kind kan zichzelf hierdoor beter leren begrijpen en door het verhaal beseffen dat het niet alleen is. Een goede voorleeswerking heeft dan ook oog voor die diversiteit en de vele thuistalen van kinderen en gezinnen. Boeken geven kinderen vleugels. 

 

Meebrengen: Pen, papier, smartphone of tablet.

 

Doelgroep: Iedereen.

07 Op stap in de wondere ruimte van de jonge kinderen: ‘We vliegen het schooljaar’ in!
Spreker: AN DE CLERCK

Goesting om dit schooljaar het nieuwe jaarthema in te vliegen, te beleven, te ontdekken met heel wat praktische materialen? Goesting om op het einde van de dag naar huis te gaan met een koffer vol uitgewerkte ideetjes en inspiratie? Vlieg dan zeker deze sessie binnen. 

Tijdens deze sessie gaan we het nieuwe jaarthema heel praktisch gaan verkennen. Aan de hand van heel wat praktische materialen krijg je zicht om het nieuwe jaarthema aan de hand van ervaringen, Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen uit te werken voor in de klas. We gaan heel concreet aan de slag met een Bijbelverhaal. Jullie krijgen de kans om de ideetjes een eigen invulling te geven, we gaan samen praktisch aan de slag.  Op het einde van de sessie heb je een koffertje vol rituelen en nieuwe ervaringen opgedaan om er direct in te vliegen in je klas! 

 

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs en 1ste leerjaar.

08 ! Voormiddag en namiddag zelfde groep deelnemers! Ruimte voor rouw en verlies. Samen voor een warme rouwcultuur op school
Spreker: KATRIEN DE DECKER

Verdriet is de keerzijde van liefde. Rouwen is niet ‘loslaten’. Liefde laat je niet los. Het gaat over een andere manier van verbinden. Hoe kunnen we op school ruimte geven aan deze liefde?  

Naast een aantal theoretische kaders over rouw maak je kennis met verschillende materialen die je kan inzetten bij verschillende vormen van verlies. Je krijgt praktische handvaten aangereikt om kinderen in rouw te begeleiden. Zo verkennen we een rouwkoffer: koffer vol troost (Bakerofriends), prentenboeken, materialen, werkvormen, rituelen en symbolen, ‘Snuiters Schatkist’, … om concreet mee aan de slag te gaan in de klas en op school. Op deze vormingsdag wordt er tijd en ruimte gecreëerd om in gesprek te gaan, een aantal good practices uit te proberen en in te gaan op moeilijke vragen van kinderen. 

 

Meebrengen: schrijfgerief.

 

Doelgroep: Iedereen.

09 Vlieg je mee? Inspiratietocht doorheen een warm en verbindend schoolklimaat
Spreker: KARIN GENIJN

Samen “school maken” is zoveel meer dan op een goede manier leerstof aanbieden. Kinderen zijn op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Als school kunnen we daarbij helpen. Een warm schoolklimaat scheppen, creëert meer draagkracht, meer veerkracht. Van daaruit kunnen kinderen sterke vleugels ontwikkelen.  

Binnen deze workshop starten we vanuit het theoretisch kader van de preventiepiramide. We kijken naar de brede basis van deze driehoek en geven inspirerende praktijkvoorbeelden om concreet vorm te geven aan de “wondere ruimte” van een positief schoolklimaat: 

- ruimte voor verbinding: buddysysteem - speelplaatsactie  

- ruimte voor beweging: fit-o-zak - schooltrail 

- ruimte voor relaxatie: stresslessen 

- ruimte voor gevoel: hulphoek 

Deze nascholing biedt inspiratie en houvast voor iedereen die op zoek is naar verbetering van het schoolklimaat en op een positieve wijze wil inzetten op verbinding. Je gaat naar huis met praktijkvoorbeelden voor een gezond pedagogisch klimaat. 

 

Doelgroep: Iedereen.  

 

10 Zingenderwijs de wereld te buiten
Spreker: LUDWIG GETTEMAN

Ben je op zoek naar liederen die aansluiten bij het jaarthema en die je samen kan zingen tijdens (school)vieringen? Dan biedt deze werkwinkel jou wellicht inspiratie. 

“Zingen verbindt. Samen zingen maakt dat je je afstemt op de ander. Zingend houden mensen eeuwenoude visioenen levend… 

Onder inspirerende (bege)leiding maken we een actieve verkenning langs (geloofs)liederen die aansluiten bij het jaarthema. Door te proeven van diverse composities, deze aan te leren en samen te zingen willen we inspiratie opdoen voor vieringen op school. Van de aangeleerde liederen wordt achteraf een instrumentale versie ter beschikking gesteld.”  

 

Doelgroep: Iedereen.

11 Ruimte voor talenten
Spreker: INGE KNOPS

Tijdens deze werkwinkel gaan we individueel en samen op zoek naar ieders talenten. Via onze zintuigen kunnen we de ruimte binnen en buiten ons lichaam ontdekken en in verbinding gaan met geest en materie. Daar ligt een bron aan talenten. We maken ook de koppeling naar de klaspraktijk via een divers aanbod van werkvormen. 

 

Meebrengen: meditatie mat, -kussen en dekentje. Schrijfgerief en -boek(je) kunnen nuttig zijn. Deelnemers komen in makkelijke kledij. Laptops, tablets en smartphones mogen aan de kant gelaten worden.

 

Doelgroep: Iedereen.

13 Inspiratiedozen maken rond het jaarthema
Spreker: LIEVE MONSAERT

Tijdens deze sessie krijg je tips mee om een inspiratiedoos uit te werken rond het jaarthema ‘Wondere ruimte, vlieg je mee?’ Er wordt gebruik gemaakt van verhalen en prentenboeken die aansluiten bij het thema.  

 

Doelgroep: Iedereen.  

 

14 Ruimte voor alles in mij en alles in jou
Spreker: VICKY NUYTS

Ben je op zoek naar concrete werkvormen, specifieke taal, laagdrempelige tools om te werken met kinderen?  Ben je zoekend hoe je op een fijne manier sociale vaardigheden en zelfregulatie kan laten groeien? Dan is dit de ideale werkwinkel voor jou. 

 • Je wil een klassfeer scheppen waarin iedereen veilig is en er ruimte is voor iedereen zoals hij of zij is. 
 • Je vindt het belangrijk dat iedereen zich goed voelt in zijn vel en mocht dat niet het geval zijn, wil je hiervoor ook ruimte geven. 
 • Hoe schep je op een veilige, laagdrempelige (zowel voor jou als voor je leerlingen) manier ruimte om te laten weten wat er is?  
 • Hoe pak je dit concreet aan in de klas?  

Deze werkwinkel zit vol met praktische werkvormen, tips en tops per (maand)thema die je meteen in de klas kan inzetten. 

 

Doelgroep: Iedereen.

 

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
donderdag 14 september 2023 van 13:20 tot 15:20
02 Een klimaat cultiveren om geloofsgroei bij kinderen te stimuleren
Spreker: ELLEN BELIS

Open-minded naar kinderen kijken om van hen te leren door de vragen en bedenkingen die zij aanbrengen. Welke voorwaarden zijn er nodig opdat een kind zichzelf kan zijn en op ontdekking kan naar zijn eigen verhaal en beleving? Hoe kunnen we handvatten aanreiken om kinderen op weg te zetten naar een doelbewust leven met oog voor geestelijk welzijn? 

 

Doelgroep: iedereen

03 Ruimte voor vieren in de basisschool
Spreker: ELLEN BEYENS

Groeien als katholieke dialoogschool betekent o.a. een bekommernis en inzet voor pastoraal op school. Maar hoe vier je in een context die steeds meer divers wordt? Waar de collega’s en de leerlingen minder, niet-, anders- of amper-gelovig zijn? Waar de vertrouwdheid met de levensbeschouwelijke traditie van de school mogelijks kleiner wordt?  

Wat “vieren” we (niet) in een katholieke basisschool? Hoe ontwerp je een bezinning of viering in een diverse schoolcontext?  

Bespreken van voorbeelden van “vieringen” en mogelijke jaarplanning rond “vieren op school”.

Concreet aan de slag met de leidraad “vieren op school” en met pastorale materialen (o.a. Leeftocht). 

 

Meebrengen: materiaal vieringen.

 

Doelgroep: iedereen

04 Een wonderlijke ruimte scheppen aan de hand van kinderyoga
Spreker: LIESBET CELIS

In deze sessie kan je zelf ervaren hoe je de klasactiviteiten kan verrijken met kleuteryoga, mindfulness en de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Je kan zelf ervaren hoe je met deze technieken een wonderlijke ruimte kan scheppen voor jezelf en je leerlingen. Op een speelse en creatieve manier kan je kennis maken met deze verschillende disciplines. Er is een aanbod van werkhoudingen die gaan van yogahoudingen, ademspel, dans, muziek en expressie, massage, ontspanning, verhaal, visualisatie, zintuigspel, stiltespel, concentratiespel, contactspel… De bedoeling is dat je na deze werkwinkel direct aan de slag kan in je klas. De laatste jaren kennen yoga, mindfulness en meditatie een stevige opmars in Vlaanderen, ook in de klas. De bedoeling is dat je na deze werkwinkel direct aan de slag kan in je klas met kinderyoga. 

 

Meebrengen: schrijfgerief. Deelnemen op blote voeten en gemakkelijke kleding dragen (geen rok of jeans of strakke kleding).

 

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs.  

05 Ruimte voor … pastoraal op school
Spreker: CHRISTA DAMEN

Katholieke dialoogschool en pastoraal, pastoraal in de katholieke dialoogschool … wat een uitdaging! Het is geen evidentie om vandaag als pastorale gangmaker in de school actief te zijn. Hoe houd je het vol? Waar vind je zelf de inspiratie, de drive om ervoor te gaan? Hoe neem je collega’s mee in die dynamiek? Vanuit welke visie wordt pastoraal bij jullie aangepakt?  

Tijdens deze werkwinkel gaan we op zoek naar de ruimte in onszelf én naar de Bron van waaruit we er zijn voor anderen. We denken samen na over de kansen en mogelijkheden, de kracht van waaruit we de pastorale werking op school handen en voeten te geven. We exploreren de ruimte voor pastoraal.  We willen immers als team mekaar aansteken om enthousiast het geloof bij kinderen en collega’s te brengen! 

 

Doelgroep: directies en pastorale gangmakers, verantwoordelijken van pastorale teams op school.

06 De boekenapotheek: met verhalen voor kinderen zorgen!
Spreker: DANIELLE DANIELS

We leven in een superdiverse samenleving. Zowel qua herkomst, culturele achtergrond, moedertaal als godsdienst is de samenleving de voorbije 30 jaar sterk veranderd. Omdat jonge kinderen vaak verbaal niet sterk genoeg zijn, kunnen boeken en verhalen hulp bieden. Zo kan een boek helpen om gevoelens en situaties herkenbaar te maken en te bespreken. Een kind kan zichzelf hierdoor beter leren begrijpen en door het verhaal beseffen dat het niet alleen is. Een goede voorleeswerking heeft dan ook oog voor die diversiteit en de vele thuistalen van kinderen en gezinnen. Boeken geven kinderen vleugels. 

 

Meebrengen: Pen, papier, smartphone of tablet.

 

Doelgroep: Iedereen.

07 Op stap in de wondere ruimte van de jonge kinderen: ‘We vliegen het schooljaar’ in!
Spreker: AN DE CLERCK

Goesting om dit schooljaar het nieuwe jaarthema in te vliegen, te beleven, te ontdekken met heel wat praktische materialen? Goesting om op het einde van de dag naar huis te gaan met een koffer vol uitgewerkte ideetjes en inspiratie? Vlieg dan zeker deze sessie binnen. 

Tijdens deze sessie gaan we het nieuwe jaarthema heel praktisch gaan verkennen. Aan de hand van heel wat praktische materialen krijg je zicht om het nieuwe jaarthema aan de hand van ervaringen, Bijbelverhalen, Jezusbeelden en rituelen uit te werken voor in de klas. We gaan heel concreet aan de slag met een Bijbelverhaal. Jullie krijgen de kans om de ideetjes een eigen invulling te geven, we gaan samen praktisch aan de slag.  Op het einde van de sessie heb je een koffertje vol rituelen en nieuwe ervaringen opgedaan om er direct in te vliegen in je klas! 

 

Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs en 1ste leerjaar.

08 ! Voormiddag en namiddag zelfde groep deelnemers! Ruimte voor rouw en verlies. Samen voor een warme rouwcultuur op school
Spreker: KATRIEN DE DECKER

Verdriet is de keerzijde van liefde. Rouwen is niet ‘loslaten’. Liefde laat je niet los. Het gaat over een andere manier van verbinden. Hoe kunnen we op school ruimte geven aan deze liefde?  

Naast een aantal theoretische kaders over rouw maak je kennis met verschillende materialen die je kan inzetten bij verschillende vormen van verlies. Je krijgt praktische handvaten aangereikt om kinderen in rouw te begeleiden. Zo verkennen we een rouwkoffer: koffer vol troost (Bakerofriends), prentenboeken, materialen, werkvormen, rituelen en symbolen, ‘Snuiters Schatkist’, … om concreet mee aan de slag te gaan in de klas en op school. Op deze vormingsdag wordt er tijd en ruimte gecreëerd om in gesprek te gaan, een aantal good practices uit te proberen en in te gaan op moeilijke vragen van kinderen. 

 

Meebrengen: schrijfgerief.

 

Doelgroep: Iedereen.

09 Vlieg je mee? Inspiratietocht doorheen een warm en verbindend schoolklimaat
Spreker: KARIN GENIJN

Samen “school maken” is zoveel meer dan op een goede manier leerstof aanbieden. Kinderen zijn op school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Als school kunnen we daarbij helpen. Een warm schoolklimaat scheppen, creëert meer draagkracht, meer veerkracht. Van daaruit kunnen kinderen sterke vleugels ontwikkelen.  

Binnen deze workshop starten we vanuit het theoretisch kader van de preventiepiramide. We kijken naar de brede basis van deze driehoek en geven inspirerende praktijkvoorbeelden om concreet vorm te geven aan de “wondere ruimte” van een positief schoolklimaat: 

- ruimte voor verbinding: buddysysteem - speelplaatsactie  

- ruimte voor beweging: fit-o-zak - schooltrail 

- ruimte voor relaxatie: stresslessen 

- ruimte voor gevoel: hulphoek 

Deze nascholing biedt inspiratie en houvast voor iedereen die op zoek is naar verbetering van het schoolklimaat en op een positieve wijze wil inzetten op verbinding. Je gaat naar huis met praktijkvoorbeelden voor een gezond pedagogisch klimaat. 

 

Doelgroep: Iedereen.  

 

12 Schildpadtijd – mindful oefenen in aandacht
Spreker: GRITTA MAES

Onderzoek wijst uit dat onze collectieve aandachtspanne aan het krimpen is. De grootste boosdoener is de massa aan informatie die we dagelijks te verwerken krijgen. En daar worden we niet gelukkiger en gezonder van. Door regelmatig Schildpadtijd te nemen oefen je in ‘aandachtig of mindful zijn’. Want weet je dat je je aandachtsspier kunt trainen? En hoe jonger geleerd...Ga daarom mee op aandachtavontuur met schildpad Keya, eekhoorn Nootje en mevrouw Vlecht. Via verbindende verhalen, eenvoudige en speelse aandachtsoefeningen en (ontspannende) meditaties. Ontdek zo die wondere, stille ruimte in jezelf, waarbij oordelen achterwege blijven en mildheid de boventoon krijgt. 

 

De werkwinkel sluit aan bij het thema Wondere ruimte en enkele algemene thema’s zoals vrijheid en wat er mee te doen, belang van onderbreking, persoonswording, veiligheid en ontdekken. Zelfkennis en zelfzorg staan centraal. Van daaruit vertrekt het openstellen voor de ander en de wereld. 

 

Meebrengen: een matje en/of meditatiekussen.

 

Doelgroep: Iedereen.

13 Inspiratiedozen maken rond het jaarthema
Spreker: LIEVE MONSAERT

Tijdens deze sessie krijg je tips mee om een inspiratiedoos uit te werken rond het jaarthema ‘Wondere ruimte, vlieg je mee?’ Er wordt gebruik gemaakt van verhalen en prentenboeken die aansluiten bij het thema.  

 

Doelgroep: Iedereen.  

 

14 Ruimte voor alles in mij en alles in jou
Spreker: VICKY NUYTS

Ben je op zoek naar concrete werkvormen, specifieke taal, laagdrempelige tools om te werken met kinderen?  Ben je zoekend hoe je op een fijne manier sociale vaardigheden en zelfregulatie kan laten groeien? Dan is dit de ideale werkwinkel voor jou. 

 • Je wil een klassfeer scheppen waarin iedereen veilig is en er ruimte is voor iedereen zoals hij of zij is. 
 • Je vindt het belangrijk dat iedereen zich goed voelt in zijn vel en mocht dat niet het geval zijn, wil je hiervoor ook ruimte geven. 
 • Hoe schep je op een veilige, laagdrempelige (zowel voor jou als voor je leerlingen) manier ruimte om te laten weten wat er is?  
 • Hoe pak je dit concreet aan in de klas?  

Deze werkwinkel zit vol met praktische werkvormen, tips en tops per (maand)thema die je meteen in de klas kan inzetten. 

 

Doelgroep: Iedereen.

 

 

Strategie en methode:

Impulsen via plenum en werkwinkels.

Elke deelnemer kiest twee werkwinkels.

Behalve voor de werkwinkel ‘Ruimte voor rouw en verlies. Samen voor een warme rouwcultuur op school’ van Katrien De Decker. Wie inschrijft in deze werkwinkel volgt in de voormiddag en in de namiddag DEZELFDE sessie.

Bijkomende info:

Broodjeslunch inbegrepen.

Ruime parkeergelegenheid op de campus.

Routebeschrijving: UCLL- Google Maps

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 6 september 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 75,00 Euro
Lesgever: De Clerck An
Damen Christa
meerdere lesgevers .
Vastesaeger Vera
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
UC Leuven-Limburg (Inschrijven afgesloten)
Hertogstraat 178B
3001 Leuven (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 14 september 2023 van 10:00 tot 15:20
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.