Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPLER0BLL230251-TM Maak het niet te bont! Verbindend omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag. (teamgericht)

Worden jullie op school geconfronteerd met moeilijk te begrijpen gedrag? Hebben jullie nood aan bijkomende inzichten in moeilijk begrijpbaar gedrag? Willen jullie handvaten leren kennen om hier mee om te gaan? Dan is deze nascholing zeker iets voor jullie team.

Doelstellingen:

Basissessie -  Verbind omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag

Je leert de factoren kennen die het gedrag van kinderen in de klas/school beïnvloeden (GLOOT) (Luc Koning).

 • Je leert de oorzaken kennen en begrijpen die aan de basis liggen van moeilijk te begrijpen gedrag.
 • Je leert de 5 preventiepijlers kennen om moeilijk te begrijpen gedrag zoveel mogelijk te voorkomen (Patterson).
 • Je kunt de 5 preventiepijlers koppelen aan de preventiepiramide (Deklerck).
 • Je leert een analyse maken van je school/ klas m.b.t. de 5 preventiepijlers en daaruit de belangrijkste noden afleiden.
 • Je leert het belang van preventie kennen m.b.t. veiligheid en verbinding zowel voor de leerling als de leerkracht.
 • Je legt linken met ZILL en het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Verdieping 1 - Een ontwikkelingslijn in gedrag - focus op kinderen tussen 6 en 12 jaar

Basiskennis vereist - zie basissessie

 • Je leert hoe het brein en het gedrag met elkaar zijn verbonden.
 • Je leert ontwikkelingsgericht kijken naar de stappen die een kind zet i.f.v. gedrag, ook i.f.v. moeilijk te begrijpen gedrag.
 • Je leert het belang van zelfregulering m.b.t. moeilijk te begrijpen gedrag en hoe je het met kinderen kunt aanpakken.
 • Je kunt de ontwikkelstappen van een kind verbinden met de inhoud van ZILL en met de bouwstenen en fundamenten uit het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Verdieping 2 - Een ontwikkelingslijn in gedrag - focus op kleuters

Basiskennis vereist - zie basissessie

 • Je leert hoe het brein en het gedrag met elkaar zijn verbonden.
 • Je leert ontwikkelingsgericht kijken naar de stappen die een kleuter zet i.f.v. gedrag, ook i.f.v. moeilijk te begrijpen gedrag.
 • Je leert het belang van zelfregulering m.b.t. moeilijk te begrijpen gedrag en hoe je het met kleuters kunt aanpakken.
 • Je leert hoe specifieke kenmerken van de kleuterklas inspelen op het gedrag van de kleuter.
 • Je kunt de ontwikkelstappen van een kind verbinden met de inhoud van ZILL en met de bouwstenen en fundamenten uit het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Verdieping 3 - Wat als agressie dan toch de kop opsteekt?

Basiskennis vereist - zie basissessie

 • Je leert de soorten agressie kennen en begrijpen (vanuit hun aard en hun oorsprong).
 • Je wordt bewust van je eigen houding m.b.t. agressie (window of tolerance). Focus op hoe je zelf denkt over agressie.
 • Je wordt bewust van je reactie op agressie van kinderen. Focus op hoe je zelf omgaat met agressie.
 • Je denkt na over mogelijke alternatieve reacties op agressie.
 • Je leert hoe je als team kunt omgaan met agressie.
 • Je legt linken met ZILL en het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.
Doelgroep:

Schoolteams basisonderwijs

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Bij inschrijving geef je aan naar welke van volgende 4 sessies jullie interesse uitgaat:

 • Basissessie -  Verbind omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag
 • Verdieping 1 - Een ontwikkelingslijn in gedrag - focus op kinderen tussen 6 en 12 jaar
 • Verdieping 2 - Een ontwikkelingslijn in gedrag - focus op kleuters
 • Verdieping 3 - Wat als agressie dan toch de kop opsteekt?
Strategie en methode:

Voorafgaand aan de nascholing, zal de nascholer telefonisch contact opnemen om jullie beginsituatie en jullie noden scherp in kaart te brengen.

Plenaire duiding.

Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 650,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
 • Reeks 1:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.