Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BETPCBU0BLL230082-08 Lerend netwerk: ‘Als schoolgaan bij leerlingen met autisme onder druk komt te staan’

Er is een groeiend aantal leerlingen met autisme voor wie (fulltime) naar school gaan (tijdelijk) niet meer lukt. Er worden ook steeds meer individuele trajecten opgestart, op school of buiten de school. Met de deelnemers aan dit lerend netwerk wisselen we ervaringen uit en reflecteren we over de eigen aanpak. We onderzoeken samen de mogelijkheden en kansen voor deze specifieke doelgroep. 

Doelstellingen:
 • Je formuleert een praktijkvraag als vertrekpunt van het zoekproces om de (eigen) werkpraktijk te verbeteren.
 • Je wisselt praktijkervaring uit.
 • Je exploreert nieuwe ideeën.
 • Je verdiept je kennis over stimulerende en belemmerende factoren met betrekking tot leren en participeren, gerelateerd aan de specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van een leerling met autisme.
 • Je vertaalt de inzichten zodat ze kunnen gedeeld worden met anderen.
Doelgroep:
 • orthopedagogen
 • autisme-coördinatoren
 • leerondersteuners met focus autisme
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We verkennen samen het thema door praktijkervaringen uit te wisselen. We bakenen af wat we willen verdiepen. Een (gezamenlijk geformuleerde) praktijkvraag wordt het vertrekpunt om actief op onderzoek te gaan, ideeën te verzamelen, uit te proberen…

Ter afronding van het lerend netwerk worden alle inzichten gebundeld zodat ze ook kunnen gedeeld worden met anderen.

Strategie en methode:

In dit lerend netwerk is er tijd en ruimte voor uitwisseling, dialoog en reflectie.

We onderzoeken samen, vanuit een praktijkvraag, naar mogelijkheden en kansen, rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met autisme. Tussen de sessies door, ga je als deelnemer zelf verder aan de slag met de praktijkvraag.

Resultaten vatten we overzichtelijk samen, zodat ze ook bruikbaar zijn voor anderen.

In dit lerend netwerk splitsen we op per niveau (basis – secundair)

Bijkomende info:

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.
Vragen hierover?
 Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Expertise met de doelgroep autisme is vereist.

Je hebt bij voorkeur een beleids- of ondersteunende functie.

Je hebt voeling met het thema en je bent bereid om ervaringen te delen.

Je engageert je voor de 3 sessies.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Van Schelvergem Els
Gastmans Jana
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
(Buitengewoon) basisonderwijs (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 22 november 2023
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 24 januari 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 13 maart 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
(Buitengewoon) secundair onderwijs (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 22 november 2023
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 24 januari 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • woensdag 13 maart 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
Wachtlijst (bu)bao
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Wachtlijst (bu)so
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.