Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-21 Leercoaching I: Begrijpen van het leerproces. Welke studiestrategieën werken écht? Hoe organiseren we onze studie best?

De context van internaten zijn sterk veranderd doorheen de tijd. Internaten werken met steeds meer scholen samen en onthalen internen uit verschillende studieniveaus en met verschillende (soms uitdagende) zorgvragen. De logistieke uitdagingen die deze samenwerking met meerdere scholen met zich meebrengen, doen internaatteams beseffen dat de huidige organisatie en de bestaande manier van begeleiding tijdens de studiemomenten vaak erg moeilijk wordt en dat er opnieuw moet nagedacht worden, wat de meest optimale manier nu is om de internen te ondersteunen tijdens hun leerproces in het eigen internaat. Dit leerproces begrijpen we bovendien dankzij wetenschappelijk onderzoek steeds beter, waardoor er echt ingezet kan worden op  studiestrategiën die wetenschappelijk afgetoetst zijn.

Wat kan ik als internaatmedewerker alleen, en ook samen met het team nu dus concreet doen om op een effectieve manier het leren van de intern te ondersteunen?  Welke verwachtingen vinden we hier rond terug in het RiK? Op welke manier zouden we onze studie dan best organiseren?  Dit alles bekijken we op deze studiedag.

Doelstellingen:

Hoe kijk ik zelf naar leren? Wat zijn mijn persoonlijke ervaringen? Wat denk ik dat werkt om het leren beter te laten verlopen? Klopt dat wel? Wat zijn eigenlijk de meest actuele wetenschappelijke bevindingen over leren? Wat verwacht het RiK hier eigenlijk rond van ons als internaat?  Is onze georganiseerde studie helpend of hinderend bij het leren?  Het zijn maar enkele vragen waar we ons samen over buigen tijdens deze vorming.

Tijdens de nascholing begrijp je beter hoe het leren plaats vindt. Je maakt kennis met effectief bewezen studiestrategieën en reflecteert hoe je ze kan overbrengen aan de internen op internaat. Je wil reflecteren over je eigen handelen de manieren waarop je nu begeleidt en hoe dit ev. kan bijgestuurd worden n.a.v. deze inzichten. Je begrijpt beter uit welke componenten zelfredzaamheid bestaat en hoe je deze kan bevorderen. Je kan internen effectieve feedback  geven op hun (zelfredzaamheid (= executieve functies) vanuit een growth mindset.

Aan het eind van deze nascholing, ken je ook de basiscomponenten van een coachende houding en wil je de autonomie, betrokkenheid en competentie van de intern aanspreken en stimuleren. Je begrijpt dat een goede relatie met de intern de grootste impact heeft op het leren maar ook dat een stimulerende en effectieve leeromgeving erg belangrijk is.

Aan het eind van deze nascholing, wil en durf je ook vanuit deze inzichten met de rest van je team in gesprek gaan om de praktische organisatie van de studiemomenten indien nodig te herbekijken.

Doelgroep:

Internaatmedewerkers en (adjunct-) directeurs of teamleiders van onderwijsinternaten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens de nascholing zoomen we in op

 • wat nu effectieve leerstrategieën voor jongeren precies zijn
 • hoe we de organisatie van de studietijd zo kunnen invullen om deze optimaal te ondersteunen
 • wat de overheid van ons verwacht rondom het begeleiden van het leren leren
 • wat de componenten zijn van zelfredzaamheid (= executieve functies) en hoe je die kan stimuleren
 • wat een growth mindset precies betekent en hoe je zo effectief feedback kan geven
 • wat een ‘coachende’ houding betekent (we zijn leercoachen en geen leraars op internaat)
Strategie en methode:

Er wordt bewust ingezet op een maximale impact door de deelnemers zo veel mogelijk te betrekken: vanuit persoonlijke ervaringen gaan we aan de slag. Er wordt input gegeven vanuit verschillende kaders die taal en erkenning geven aan de complexiteit waarmee opvoeders te maken hebben. Naast input via een PPT, worden er vragenlijsten ingevuld, zijn er filmpjes die duiden en wordt er met elkaar overlegd. Er is ruimte voor discussie en vragen. Regelmatig worden uitdagende vragen gesteld die opvoeders uitnodigen de link met de eigen werkcontext te maken.
Bovendien krijgen ze de kans via een groepsoefening de executieve functies te ontdekken.

Bijkomende info:

In de deelnameprijs zit een broodjeslunch inbegrepen.

Leercoaching I en II sluiten op elkaar aan. Schrijf hier in voor Leercoaching II.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze vorming is toegankelijk voor opvoeders uit onderwijsinternaten van het Katholiek onderwijs.

 


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 12 oktober 2023 van 10:00 tot 15:30
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 8 maart 2024 van 10:00 tot 15:30
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.