Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-23 Basisvorming startende opvoeders

Een internaat is een complexe context die heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de opvoeder. Hoe kan je als opvoeder vanuit het opvoedingsproject het internaat tot een warme en participatieve leef- en leeromgeving uitbouwen voor de internen? Deze opdracht vraagt de noodzakelijke opleiding en ondersteuning. 

Doelstellingen:

Aan het einde van de nascholing: 

 • Kan je voor jezelf een beeld vormen van de pedagogische en juridische invulling van je functie als opvoeder. 
 • Kan je de pedagogische visie internaten Katholiek Onderwijs Vlaanderen linken aan de visie van het eigen internaat.
 • Krijg je inzicht in een gepaste beroepshouding in de interactie met de internen (deontologie).  
 • Begrijp je het belang van fysieke en emotionele veiligheid als basis voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en heb je tools gekregen die je kan toepassen in het internaat.
 • Heb je inzicht in hoe herstelgericht en verbindend om te gaan in een opvoedingscontext.
 • Kan je de verschillende ontwikkelingsfasen linken aan een gepaste pedagogische houding als opvoeder. 
 • Heb je inzicht in groepsdynamica en leer je gepaste interventies om de groepsverbondenheid te bevorderen. 
 • Leer je netwerking en reflectie inzetten om het eigen handelen te versterken en te verdiepen. 
Doelgroep:

(Startende) internaatmedewerkers in internaten

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

In deze vierdaagse opleiding voor startende opvoeders brengen we verschillende inhouden samen in een professioneel en gestructureerd aanbod. Met respect voor de specificiteit van elke context willen we via dit basisaanbod de startende opvoeder een houvast aanbieden en inzicht geven in: 

 • de opdracht van de opvoeder;
 • een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak in het internaat;
 • een doeltreffende beroepshouding;
 • inzicht en tools om de vier pedagogische basisdoelen van het pedagogisch kader te verwezenlijken;
 • het belang van (zelf)reflectie, constructieve feedback en ondersteuning.

Programma van het basisaanbod 

DAG 1 -26/09/23 (Anja Dingenen –Brussel vergaderzaal 5de)

 • Kennismaking – eerste indrukken vanuit de nieuwe job.  
 • Pedagogisch kader internaten: wat is onze opdracht in het internaat? Wat willen we waarmaken? 
 • Rol van de opvoeder: functiebeschrijving en reglementering.  
 • Deontologie en beroepshouding in relatie met kinderen en jongeren.  
 • Groeien in je job: belang van (zelf)reflectie – constructieve feedback – aanvangsbegeleiding - vorming. 

DAG 2 - 28/11/23 (Barbara Vrijdags – OLV Presentatie Ledeberg)

 • Fysieke en emotionele veiligheid als basis voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren: inzicht, uitdieping en tools. 

DAG 3 -23/02/24 ((Barbara Vrijdags –Brussel KOV -Orangerie)

 • Persoonlijke ontwikkeling: de verschillende ontwikkelingsfasen en een gepast pedagogisch antwoord in elke fase. 
 • Bewust inzetten op executieve functies in (inter)acties en activiteiten. 
 • Hoe omgaan met de uitdagingen in opvoeding in onze huidige samenleving? 

DAG 4  -29/04/24 (Barbara Vrijdags –OLV Presentatie Ledeberg)

 • Sociale ontwikkeling: groepsdynamica, inzetten van acties en activiteiten om de sociale competenties van de internen te versterken, coachen van groepen. 
Strategie en methode:

Een afwisseling tussen theoretische input en interactieve werkvormen, zelfreflectie en uitwisseling, contact met enkele ervaren opvoeders. 

Bijkomende info:

Er is een lunch inbegrepen.

Sessies: 8 sessie(s)
Kwalificatie:

Dit initiatief kadert binnen onze visie op: 

Voorwaarde:

Je engageert je als startende opvoeder om in te schrijven voor het volledige vierdaagse traject.
Deze nascholing is enkel toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Voor dit initiatief mogen meerdere deelnemer(s) per internaat  ingeschreven worden.


Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 15 september 2023 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vrijdags Barbara
Dingenen Anja
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Inschrijven afgesloten)
  • dinsdag 26 september 2023
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 15:30
  • dinsdag 28 november 2023
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Langestraat 66-70 9000 Gent (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • vrijdag 23 februari 2024
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
  • maandag 29 april 2024
   Internaat Onze-Lieve-Vrouw Presentatie Langestraat 66-70 9000 Gent (kaart)
   van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.