Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230040-07 Lerend netwerk zorg- en kansenbeleid basisonderwijs West-Vlaanderen - sessie 4

Wil je als professional betrokken bij de uitbouw van zorg- en kansenbeleid in het basisonderwijs  stilstaan bij de eigen praktijk en via collegiale consultatie inspiratie opdoen voor vernieuwing en verbetering? 

Schrijf je dan zeker in voor dit lerend netwerk.

Doelstellingen:
  • Verwerven van actuele kennis en inzichten met betrekking tot het thema zorg en kansen.
  • Kritisch reflecteren over de eigen praktijk met betrekking tot zorg en kansen.
  • Aanzetten tot het toepassen van de inzichten met betrekking tot zorg en kansen in het schoolbeleid en de schoolpraktijk.
Doelgroep:

Coördinerende zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers (met coördinatiefunctie), coördinatoren en directies leersteun in de regio West-Vlaanderen

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We nemen het thema beleidsvoerend vermogen als fundament van onze sessies. Doorheen het schooljaar koppelen we dit thema aan diverse bouwstenen voor zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Dit in combinatie met actuele thema’s en vragen uit het regionale werkveld.

We spelen in op de noden en verwachtingen van de groep.

Strategie en methode:

Plenaire duiding en momenten van gesprek met collega's wisselen elkaar af.

Je stelt je eigen praktijk open voor collega's en bevraagt elkaar kritisch op professionele thema's m.b.t. zorg en kansen. 

Bijkomende info:

Het Lerend Netwerk zorg- en kansenbeleid geven we vorm in samenwerking tussen CLB, leersteuncentra en pedagogische begeleiding.

Voor deze bijeenkomst komen we met z'n allen samen in d'Abdij te Assebroek.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 21 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Tempelaere Floor
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
  • Reeks 1:
    • woensdag 22 mei 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.