Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230258-01 Lerend netwerk GOK (secundair onderwijs) voor starters

Tijdens dit initiatief staat het delen van praktijkervaringen en materialen centraal, met als doel de GOK-werking op je school (verder) vorm te geven en te versterken. We zetten ook sterk in op je eigen leer-en groeiproces als startende GOK-coördinator/lid van het GOK-team door ruimte te creëren voor leervragen, intervisievragen... Als deelnemer bepaal je voor een groot deel zélf de inhouden van de netwerkmomenten en dat binnen een veilige setting.

Doelstellingen:
 • Je maakt kennis met de regelgeving rond het gelijke onderwijskansenbeleid.
 • Je versterkt je vaardigheden en competenties als GOK-coördinator/lid van het GOK-team.
 • Je krijgt inzicht in de schooleigen GOK-werking en brengt o.a. kansen, verbeterpunten, sterktes ... in kaart.
 • Je reflecteert over de planmatige aanpak van het gelijke onderwijskansenbeleid in je school.
 • Je maakt kennis met de 5 kwaliteitsvragen.
 • Je zet de kwaliteitsvragen gericht in om de eigen GOK-werking (en haar effecten) te evalueren.
 • Je doet inspiratie op om de GOK-werking in je school te versterken.
 • Je wisselt schooloverstijgend ideeën, praktijkvoorbeelden, materialen ... uit.
 • Je leert uit de ervaring(en) van anderen.
 • Je zoekt antwoorden op je leervragen.
 • Je creëert samen met de andere deelnemers en procesbegeleider een veilig leerklimaat.
Doelgroep:
 • Startende leraren met GOK-uren/GOK-coördinatoren

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Doorheen de 5 sessies komen minstens volgende onderwerpen aan bod:

 • regelgeving en doorverwijzingen naar meer informatie;
 • verkenning van de pagina 'gelijke onderwijskansen' op de pro-site;
 • de positie en rol van een GOK-medewerker;
 • GOK-cirkel - kwaliteitsvol werken aan GOK;
 • planmatig werken: mogelijke GOK-plannen;
 • manieren om de GOK-werking te evalueren (waaronder PDCA, 5 kwaliteitsvragen, BBB(B) ...).

De deelnemers bepalen de overige onderwerpen zélf, waarbij ze gezamenlijk het engagement aangaan om zowel te leren als te delen met elkaar. Iedere deelnemer brengt daarvoor voorbeelden, materialen of praktijkervaringen mee naar het netwerk.

Strategie en methode:
 • Iedere sessie start met een warm onthaal en 'thuiskomen' in de groep.
 • Nadien wordt er ingezoomd op 1 à 2 algemene topics (zie lijst inhouden).
 • Vervolgens worden de verzamelde leervragen teruggegeven aan de groep voor verdere bespreking in deelgroepen.
 • Er worden ook één of meerdere onderwerpen besproken via thematafels.
 • Iedere sessie eindigt met een reflectie over het eigen leerproces en een vooruitblik op een volgende sessie.

Voorafgaand iedere sessie worden de leervragen en onderwerpen (voor de thematafels) verzameld. Enkele dagen voor de samenkomst ontvangen de deelnemers een mail met de onderwerpen voor de thematafels, zodat zij gericht voorbeelden en materialen uit de eigen schoolwerking kunnen meebrengen naar de netwerkmomenten.

Bijkomende info:

Als voorbereiding geef je je leervraag/-vragen door, alsook de onderwerpen die je via uitwisseling van o.a. materialen wil verkennen. Je brengt zelf ook steeds schooleigen voorbeelden/materialen mee. Deelnemers ontvangen hiervoor een forms (ten laatste een week voor de start van het lerend netwerk).


Wens je alsnog aan te sluiten bij de vervolgsessies nadat het lerend netwerk opgestart is, gelieve te mailen naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen met vermelding van het projectnummer.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 betaal je als schoolentiteit een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een schoolteam laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk.

Dit bedrag is exclusief lunch.

Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 5 sessie(s)
Voorwaarde:

Deelnemers engageren zich om:

 • deel te nemen aan alle sessies;
 • zich lerend op(en) te stellen t.a.v. de groep;
 • materialen te delen met de groep;
 • minstens 1 leervraag te formuleren voorafgaand de start van het lerend netwerk;
 • onderwerpen ter bespreking door te geven via de forms.

Wens je alsnog aan te sluiten bij de vervolgsessies nadat het lerend netwerk opgestart is, gelieve te mailen naar nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen met vermelding van het projectnummer.


Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Mertens Sara
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Meerdere lesplaatsen (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 4 oktober 2023
   Online sessie (kaart)
   van 09:00 tot 12:00
  • maandag 4 december 2023
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • woensdag 31 januari 2024
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • dinsdag 26 maart 2024
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
  • maandag 10 juni 2024
   DPCM Frederik de Merodestraat 18 2800 Mechelen (kaart)
   van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.