Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230268-01 CONSULT: Zorgcontinuüm - redelijke aanpassingen: (6) Gewijzigde nood, de leerling krijgt een (gewijzigd) individueel aangepast curriculum verslag (IAC-verslag) of OV4-verslag

Doelgroep:
 • directie, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, leraar gewoon onderwijs basis en secundair
 • leerondersteuner, CLB-medewerker, CLW-Syntra, pedagogisch begeleider
 • bij interesse ook mogelijk voor buitengewoon onderwijs
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Dit consult is géén vorming. Het sluit aan op het de webinar 'Zorgcontinuüm - redelijke aanpassingen: (6) Gewijzigde nood, de leerling krijgt een (gewijzigd) individueel aangepast curriculum verslag (IAC-verslag) of OV4-verslag' maar is ook bedoeld voor wie een casus wil inbrengen of nog vragen heeft hierover (het volgen van de webinar is dus geen voorwaarde maar wordt wel aanbevolen).

De nood aan aanpassingen voor een leerling kan wijzigen. De vastgestelde onderwijsbehoeften zijn dan van die aard dat de leerling een IAC-verslag krijgt. Of dat het GC-verslag wijzigt naar een IAC-verslag. Of dat er een wijziging van het (type) verslag nodig is.

We spelen in op veel gestelde vragen over Gewijzigde nood in fase 2-3 van het zorgcontinuüm zoals:

 • Wat zegt de regelgeving over deze procedure?
 • Hoe moet je de redelijkheid van aanpassingen afwegen?
 • Hoe moet je het formeel overleg organiseren?
 • Met welke termijnen moeten we rekening houden?
 • Kan je op ieder moment van een schooljaar deze procedure starten?
 • Wat als ouders niet akkoord gaan met een gewijzigde nood?

We wisselen ervaringen uit over leerlingen met een gewijzigde nood binnen fase 2 en 3. Wie dat wenst kan een casus inbrengen over dit thema.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 5 dagen op voorhand inschrijven en tot 2 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Meire Annemarie
Mertens Sara
Tempelaere Floor
Gastmans Jana
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Online sessie
(Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 11 januari 2024 van 08:45 tot 10:15
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 17 april 2024 van 10:30 tot 12:00
 • Reeks 3:
  • dinsdag 11 juni 2024 van 14:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.