Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMCBU0BLL230271-01 Multidisciplinair overleggen en interdisciplinair uitvoeren. Hoe realiseren we dit en wat betekent dit voor schoolteams? (BuO)

Tijdens dit initiatief word je geïnformeerd over de meerwaarde die een multidisciplinair team in het buitengewoon onderwijs kan betekenen.

Doelstellingen:

Deelnemers krijgen zicht op:

 • hoe de werking van een multidisciplinair team kan zijn waarin ieder teamlid een bijdrage levert vanuit specifieke expertise;
 • hoe samen, vanuit ieders expertise, gewerkt kan worden aan het nastreven van gekozen doelen voor de lerende;
 • de mogelijkheden van hoe interdisciplinair realiseren van doelen kan in een school (inspiratie van deelnemers - casussen).
Doelgroep:

Alle specifieke expertise (logo, kiné, ortho, psycho, ergo, LO-leraar...) uit het buitengewoon onderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Een passend onderwijsaanbod realiseren voor elke leerling, als antwoord op (specifieke) opvoedings-en onderwijsbehoeften, vanuit de ontwikkeling en in functie van zelfrealisatie en zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Komen tot een passend onderwijsaanbod gebeurt kwaliteitsvol door de fasen van handelingsplanning te doorlopen. We zijn daar decretaal toe verplicht. 

 • Het handelingsplan bevat voor een bepaalde periode de pedagogisch-didactische planning voor bedoelde leerling(en) en legt onder meer de keuze aan ontwikkelingsdoelen vast, die de klassenraad in opdracht van het schoolbestuur voor hem (hen) wil nastreven.
 • Het handelingsplan geeft in voorkomend geval weer hoe het multidisciplinair teamwerk wordt gepland en hoe de sociale, psychologische, orthopedagogische, medische en paramedische hulpverlening in het opvoedings- en onderwijsaanbod wordt geïntegreerd.
 • Het gezamenlijk selecteren van ontwikkelingsdoelen schept mogelijkheden tot een betere afstemming tussen de verschillende teamleden, een gezamenlijke doelgerichtheid, een gedeelde verantwoordelijkheid en een betere integratie van de paramedische aanpak in het onderwijsaanbod
Strategie en methode:

We starten in de voormiddag met sessie waarop alle expertises worden uitgenodigd (logo, kine, ortho, etc). In de namiddag kunnen we (afhankelijk van deelnemers) opsplitsen in deelgroepen.
Na deze startdag zien we mogelijkheden in het faciliteren van netwerken (ortho – logo - …) volgens behoeften van de deelnemers.

Bijkomende info:

Er wordt 's middags een broodjeslunch voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Roodhooft Helmut
Jackers Stany
Jaecques Wouter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Regio Oost: Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 5 december 2023
   PCS Hasselt Tulpinstraat 75 3500 Hasselt (kaart)
   van 09:00 tot 16:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Regio West: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel (Afgelast)
(Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • donderdag 30 november 2023
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.