Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PBRMLER0BLL230272-01 Lerend netwerk IAC type 2 Antwerpen

Binnen dit lerend netwerk communiceren we over de noden van leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen, leerondersteuners… die eigen zijn aan inclusie voor leerlingen met een IAC-verslag of een GC-verslag type 2.
We maken tijd en ruimte om ervaringen met elkaar te delen.
We moedigen de deelnemers aan om de uitdagingen die bij een IAC type 2 horen, te vertalen naar leervragen.
Daarbij gaan we dieper in op thema’s die in deze leervragen aangebracht worden (meervoudige partijdigheid, ouderparticipatie, participeren en leren, ...)
Samen zoeken we naar acties die kunnen leiden tot het realiseren van kwaliteitsvolle IAC type 2.

Doelstellingen:
  • Je laat je inspireren en je inspireert de andere deelnemers in het realiseren van kwaliteitsvolle IAC type 2.
  • Je houdt expertise met betrekking tot IAC type 2 vast.
  • Je werkt aan (basis)competenties.
  • Je richt je via casuïstiek en het aangeven van barrières op je professionele grondhouding en het concreet toepassen van de visie op inclusie.
  • Je deelt ervaringen en bezorgdheden met collega’s over thema’s zoals handelingsplanmatig werken in een IAC, transitiemomenten, weerstand, meervoudige partijdigheid, participeren en leren in een IAC, ouderparticipatie, ...
Doelgroep:

In eerste instantie is dit een lerend netwerk voor leerondersteuners en coördinatoren type 2 basis en secundair onderwijs.

Op vraag kunnen ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders gewoon en buitengewoon onderwijs aansluiten.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Inclusie van leerlingen met een verstandelijke beperking vraagt een bijzondere aanpak omdat er bijna altijd sprake is van een IAC. Hoe kan je deze leerlingen uitdagen om te leren èn te participeren? Hoe en door wie worden de doelen gekozen voor deze leerlingen? Tegen welke barrières loopt men aan en hoe kunnen we deze barrières minimaliseren? Wat zijn de noden van leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen, leerondersteuners… die eigen zijn aan inclusie voor leerlingen met een IAC-verslag of een GC-verslag type 2.
Wat moet, wat mag en wat kan binnen een IAC type 2? Het leersteundecreet vraagt dat we handelingsplanmatig werken, hoe kunnen we dit registreren waarbij we inzetten op zo weinig mogelijk planlast voor alle betrokkenen. Kunnen we komen tot 1 kind-1 plan?
Samen zoeken we naar acties die kunnen leiden tot het realiseren van kwaliteitsvolle IAC voor leerlingen met een IAC-verslag type 2.

Strategie en methode:

Deze lerende netwerken gaan minstens 2 keer live door. Korte inhoudelijke insteken worden afgewisseld met reflectie en dialoog.

Bijkomende info:

Wie nog niet zo vertrouwd is met IAC kan het interessant zijn om ook in te schrijven voor deze infosessie.

Als leersteuncentrum betaal je een bedrag van € 20,00 per netwerk als lidmaatschap voor een schooljaar. Voor dat bedrag kan je meerdere leden van een LSC laten participeren aan het netwerk ongeacht het aantal sessies. Elke deelnemer schrijft in met het instellingsnummer van het LSC, maar je ontvangt als schoolentiteit dus slechts 1 factuur van € 20,00 bij de start van het lerend netwerk. 
Vragen hierover? Academie@katholiekonderwijs.vlaanderen

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 25 augustus 2999 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 20,00 Euro
Lesgever: Uyttendaele Erika
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Theologisch en Pastoraal Centrum
Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1:
  • Datum te bepalen van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.