Aanmelden
Laden…

Even geduld...

PGOKLER0BLL230281-03 Netwerkdagen Gelijke onderwijskansen met de als focus hoe geïntegreerd werken aan GOK en ZORG

Tijdens dit initiatief deel je praktijkervaringen en materialen over de drie thema's die gedurende de drie dagen aanbod komen.
De eerste samenkomst zetten we de bouwsteen armoede in de focus.
Gedurende de tweede sessie gaan we onderzoeken hoe data ondersteunend kan werken voor de GOK werking.
Tijdens de laatste samenkomst verkennen we het geïntegreerd werken vanuit ZORG en GOK.
In de verschillende samenkomsten ga je samen met anderen op zoek naar antwoorden op je leervragen die vertrekken vanuit bovenstaande 3 thema's.

Doelstellingen:
 • Je gaat na wat geïntegreerd werken vanuit ZORG en GOK voor je eigen school kan betekenen.
 • Je reflecteert over de planmatige en cyclische aanpak van je schooleigen GOK-werking.
 • Je gaat in gesprek met andere scholen over goede praktijkvoorbeelden.
 • Je verrijkt je eigen werking door te leren van elkaar (waar mogelijk ook niveau-overstijgend).
 • Je verwerft inzichten en ziet mogelijkheden om vanuit deze inzichten de transfer te maken naar je eigen school.
Doelgroep:

Zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en/of leraren (en hun directies) die actief meewerken aan het GOK-beleid in het basisonderwijs.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:
 • Je gaat op zoek naar succesfactoren voor een geïntegreerde  GOK-en ZORG werking,
 • De sessie wordt samen met de deelnemers opgebouwd, door het delen van voorbeelden, praktijkervaringen en materialen..
 • De groep zoekt ook samen naar antwoorden op de gestelde leervragen.
Strategie en methode:
 • In het eerste deel voorzien we impulsen en theoretische insteken, die de uitwisseling in het tweede deel verder ondersteunt.
 • Tijdens dit initiatief is er zeker ook ruimte voor het inbrengen van leervragen en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tussen de deelnemende scholen.
Bijkomende info:

Als voorbereiding noteer je je leervraag/-vragen in https://forms.office.com/e/71P3wZ93eY

Je brengt, waar mogelijk, schooleigen voorbeelden/materialen mee (bv. projecten rond kostenbeheersing …).

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Je hebt basiskennis van het GOK-decreet en de vertaling ervan in je school en/of scholengemeenschap.
Als opfrissing van deze basiskennis bekijk je de webinar (https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/gelijke-onderwijskansen/regelgeving)


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 9 mei 2024 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5,00 Euro
Lesgever: Simons Ilse
Verboven Katleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PCS Hasselt (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 mei 2024 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.