Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-06 Themadag fysieke en seksuele integriteit

Deze themadag wordt georganiseerd in het kader van de projectsubsidie die de overheid voorziet voor de professionalisering van de internaten rondom ‘fysieke en seksuele integriteit’. De samenlevingscontext van een internaat biedt dagdagelijks kansen en uitdagingen om kinderen en jongeren op een informele manier te leren omgaan met relaties en seksualiteit.  Van internaten wordt verwacht dat zij een beleid ontwikkelen en implementeren op het vlak van fysieke en seksuele integriteit.

Deze themadag vormt de noodzakelijke introductiedag om nadien de verdere ondersteuning te kunnen krijgen bij de implementatie van het thema.

Doelstellingen:
 • Je verwerft basiskennis omtrent de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Je leert het gedrag van kinderen en jongeren bekijken als een uiting van hun ontwikkeling en/of van een onderliggende hulpvraag.
 • Je leert inschatten wanneer (seksueel) gedrag grensoverschrijdend is aan de hand van een aantal criteria.
 • Je krijgt inzicht hoe gepast pedagogisch te reageren en het gesprek aan te gaan bij incidenten.
 • Je krijgt inzicht in het belang van verschillende niveaus van beleid: preventiebeleid, reactiebeleid en kwaliteitsbeleid.
 • Je krijgt handvatten om te reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema.
Doelgroep:
 • Leidinggevenden bij voorkeur vergezeld van een opvoeder die samen met de leidinggevende dit thema binnenbrengt en opneemt binnen het team
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De concrete inhoud zijn de thema’s seksuele ontwikkeling, leerlijnen relationele en seksuele vorming (RSV), seksueel grensoverschrijdend gedrag en beleid.  Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.

Strategie en methode:
 • Kennisverwerving: overbrengen kennis via presentatie, tekst.
 • Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies rondom dit thema bespreken.
 • Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden en toepassen methodieken via interactieve werkvormen.
 • Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen.
 • Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie.
Bijkomende info:

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vandries Tom
Verbeek Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
DPCM (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 22 september 2023 van 09:30 tot 16:00
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • vrijdag 29 september 2023 van 09:30 tot 16:00
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 9 februari 2024 van 09:30 tot 16:00
Wachtlijst - Volzet? Schrijf je hier in!
(Kaart)
 • Reeks 4:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.