Aanmelden
Laden…

Even geduld...

SUBPBES0INT220379-07 Themadag visie en beleid fysieke en seksuele integriteit

Deze themadag wordt georganiseerd in het kader van de projectsubsidie die de overheid voorziet voor de professionalisering van de internaten rondom ‘fysieke en seksuele integriteit’. De samenlevingscontext van een internaat biedt dagdagelijks kansen en uitdagingen om kinderen en jongeren op een informele manier te leren omgaan met relaties en seksualiteit.

Van internaten wordt verwacht dat zij een beleid ontwikkelen en implementeren op het vlak van fysieke en seksuele integriteit. Deze themadag rond visie en beleid wil internaten ondersteunen in het vormgeven van een gedeelde en gedragen visie en beleid met betrekkin tot fysieke en seksuele integriteit.

Doelstellingen:
 • Je gebruikt een pedagogisch kader als bron voor eigen visie en beleid op het vlak van fysieke en seksuele integriteit
 • Je krijgt inzicht in het belang van verschillende niveaus van beleid: preventiebeleid, reactiebeleid en kwaliteitsbeleid
 • Je oefent met tools om aan visieontwikkeling te werken
 • Je krijgt inzichten om de gedragenheid binnen het team te vergroten
 • Je krijgt handvatten om te reflecteren over het eigen professioneel handelen in relatie tot het behandelde thema om de visie in de praktijk te brengen
Doelgroep:
 • Leidinggevenden bij voorkeur vergezeld van een opvoeder die samen met de leidinggevende dit thema binnenbrengt en opneemt binnen het team
Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

De concrete inhouden: de verschillende beleidsniveaus, het belang van een pedagogisch kader, Grenswijs als tool om tot een gedragen visie en beleid te komen… Er wordt altijd gewerkt met een combinatie van kennis overdragen en via interactieve werkvormen werken aan attitudes en vaardigheden. De aangebrachte kennis wordt toegepast via concrete opdrachten en oefeningen.

Strategie en methode:
 • Kennisverwerving: overbrengen kennis via presentatie, tekst.
 • Attitudes vormen: opvattingen, overtuigingen, meningen, standpunten en visies rondom dit thema bespreken.
 • Vaardigheden aanleren: communicatievaardigheden en toepassen methodieken via interactieve werkvormen.
 • Emoties leren hanteren: omgaan met gevoelens, emoties of emotionele ervaringen.
 • Steun vinden: alle bronnen, mensen, procedures kennen die kunnen helpen in een situatie.
Bijkomende info:

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Basiskennis Vlaggensysteem wordt verwacht
 

Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Vandries Tom
Verbeek Mieke
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 10 oktober 2023 van 09:30 tot 16:00
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • dinsdag 27 februari 2024 van 09:30 tot 16:00
 • Reeks 3: (Voorbij)
  • vrijdag 22 maart 2024 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.